Seminarium om jämställdhet och mänskliga rättigheter

I den svenska kontingenten finns ett antal officerare som jobbar med säkerhetssektorreformen, SSR. De arbetar inom olika områden som stöd till Kosovos egna säkerhetsinstitutioner. På ministeriet för Kosovos säkerhetsstyrka (KSF) är Ola Nilsson rådgivare i civil-militära relationer. Han arrangerade tillsammans med andra aktörer i förra veckan ett seminarium på temat jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Atifete Jahjaga är ställföreträdande chef för Kosovo Police (KP). Hon tycker att KP behöver fler kvinnor i beslutsfattande positioner. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Ola Nilsson och Kosovos ombudsperson Sami Kurteshi.
Ola Nilsson och Kosovos ombudsperson Sami Kurteshi. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Ola Nilsson är rådgivare i civil-militära relationer och arbetar bland annat med frågor om jämställdhet och mänskliga rättigheter.
Ola Nilsson är rådgivare i civil-militära relationer och arbetar bland annat med frågor om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Ola Nilsson och Kosovos ombudsperson Sami Kurteshi. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Ola Nilsson är rådgivare i civil-militära relationer och arbetar bland annat med frågor om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten

Kosovos säkerhetsstyrkas uppgifter kommer att vara att delta i krishanteringsoperationer, bestå civila myndigheter vid naturkatastrofer, röja explosiva föremål och utföra räddningstjänstuppgifter. På KSF och på ministeriet för KSF fungerar ett antal officerare från KFOR (Kosovo Force) som rådgivare.

Som rådgivare i civil-militära relationer arbetar Ola Nilsson bland annat med frågor om jämställdhet och mänskliga rättigheter. I det spåret har han tillsammans med andra aktörer arrangerat ett seminarium på temat jämställdhet och mänskliga rättigheter. Seminariet ska hållas i tre delar och det första arrangerades i förra veckan och besöktes av mer än hundra personer. Ett av syftena med seminariet var att KSF ska ta fram en policy för hur de ska arbeta med de här frågorna. Under de tre dagarna som seminariet anordnades presenterade en mängd talare sin syn på ämnet. Bland annat så pratade ministern för Kosovos säkerhetsstyrka och förvaltningsministern. Även internationella organisationer som Folke Bernadotteakademin fanns bland talarna.

Dagarna innehöll även gruppdiskussioner om till exempel policies för jämställdhet och mänskliga rättigheter samt hur dessa frågor behandlas inom EU och Nato. Ola Nilsson var nöjd med det första seminariet och ser fram emot kommande två tillfällen.
– Det här kan bli början på något riktigt bra. Ministeriet för KSF och KSF har nu fått många synpunkter och behandlat flera av dessa i grupparbeten under seminariet. Nu återstår att arbeta igenom dessa och sammanställa en gemensam policy som man kan implementera för framtiden. Nästa seminarium är planerat till december och har fortsatt nordiskt stöd från Folke Bernadotteakademin samt Norges
försvarsministerium som ekonomiskt stöttar seminarierna, säger Ola Nilsson.

Som företrädare för en organisation som kan statueras som ett gott exempel hade Atifete Jahjaga, ställföreträdande chef för Kosovo Police (KP), bjudits in. När KP startades 1999 var 24 av 134 poliser kvinnor.
– Folk på gatan stirrade på mig när jag som kvinna kom i uniform, säger Atifete Jahjaga.

Andelen kvinnliga poliser inom KP idag är 14,9 procent. I beslutsfattande positioner är det 9 procent.
– Vi behöver absolut fler kvinnor på beslutsfattande positioner och det finns fortfarande frågor, som till exempel endast två och en halv månads mammaledighet, som organisationen behöver fortsätta jobba med för att få fler kvinnor att söka sig till oss och att kunna behålla dem, säger Atifete Jahjaga.