Så stödjer Försvarsmakten anhöriga vid kris

När Försvarsmaktens personal som tjänstgör utomlands skadas eller förolyckas drabbas också de anhöriga hemma i Sverige. Anhöriga som tvingas ta emot ett smärtsamt besked om en älskad familjemedlem eller vän, erbjuds alltid stöd från Försvarsmakten.

Vid dödsfall, skada eller sjukdom kontaktas de som av den anställde angetts som närmast anhöriga av Försvarsmakten. Under den senaste veckans tragiska händelser i den svenska styrkan FS 19 i Afghanistan har Försvarsmaktens HR-centrum arbetat med stöd både till anhöriga i Sverige och till soldaterna som är kvar i Afghanistan.

Stöd till förbandet

Andreas Hagström är handläggare på Afghanistandesken på arbetsmiljöavdelningen på HR-centrum.

– Tyvärr har vi i Försvarsmakten blivit duktiga på det här nu, vi har haft flera kriser med stupade och sårade soldater sedan förra hösten, säger han.

Andreas och hans kollegor arbetar främst med att stötta soldaterna i det drabbade förbandet på olika sätt.

– Vid en kris bistår vi förbandet med stöd och avlastning om det behövs, men de är framför allt själva väldigt duktiga på krisstöd på plats i Afghanistan. Ofta är kamraterna och den närmsta kretsen det bästa stödet när någon i förbandet skadas eller stupar, säger Andreas Hagström.

Stöd till anhöriga

Karina Jenssen på HR-centrum är sedan september anhörigansvarig i Försvarsmakten.

– Vid sådana kriser som vi haft den senaste veckan är den första prioriteringen att stötta de närmast anhöriga till de drabbade, berättar Karina Jenssen.

Men sådana här händelser ökar förstås oron hos alla anhöriga till soldater i förbandet.  

– I dagarna skickar förbandet FS 19 ut ett brev till alla som uppgetts som närmast anhöriga till anställda i FS 19. Där berättar de om tiden som varit och om hur stämningen är i förbandet nu, säger Karina. Dessutom lägger förbandet själva upp infomation på sin blogg så snabbt de har möjlighet.

FS 19 arrangerar också träffar för anhöriga. Där finns möjlighet att träffa andra i samma situation. Med anledning av de senaste händelserna kommer de närmaste anhörigträffarna för FS 19 att förstärkas med personal från Försvarsmaktens HR-Centrum. Detta för att öka möjligheten för anhöriga till ytterligare information samt ge möjlighet att ställa frågor rörande den egna oron med mera. Mer information om anhörigträffarna finns i kalendariet.

– Vi kan exempelvis bidra med expertkunskap om hur soldater som kommer hem från utlandsinsatser kan känna sig. Vad är en normal reaktion på stress, till exempel, säger Andreas Hagström.

Av anhöriga för anhöriga

Ibland känns det bäst att prata med någon som är i samma situation som man är själv. Invidzonen är en frivilligorganisation som bildats av anhöriga till personal i utlandsstyrkan för att stötta varandra över tiden på ett positivt sätt.

– Försvarsmakten bidrar ekonomiskt till Invidzonens verksamhet för att de bland annat ska kunna avlöna en kanslist, berättar Maria Jonsson-Assander, handläggare på insatsstabens personalavdelning. Invidzonen har gjort ett oerhört värdefullt jobb med att stötta oroliga anhöriga via chatt och telefon de senaste dagarna.