Ridhus har blivit röjhus

Smålands Husarers gamla ridhus på övningsfältet Ränneslätt utanför Eksjö har på insidan helt bytt skepnad och funktion. Det som var en manege för hästar och ryttare i början på 1900-talet har nu, drygt 100 år senare, blivit en modern utbildningsanläggning för ammunitions- och minröjning för förbanden i Eksjö garnison.

Husarernas gamla manege har blivit en modern utbildningsanläggning. Foto: Maria Claesson/Swedec/Försvarsmakten
Smålands Husarer blåste fanfar vid invigningen av den nya anläggningen i Eksjö.
Smålands Husarer blåste fanfar vid invigningen av den nya anläggningen i Eksjö. Foto: Maria Claesson/Swedec/Försvarsmakten
Smålands Husarer blåste fanfar vid invigningen av den nya anläggningen i Eksjö. Foto: Maria Claesson/Swedec/Försvarsmakten

Utbildningsanläggningen har varit i bruk i drygt en månad och redan har några kurser i minröjning hunnits med. Anläggningen innehåller åtta olika så kallade bassänger fyllda med olika markmaterial så som sand, grus i olika varianter, jord och gräs. Syftet är att kunna utbilda ammunitions- och minröjare under olika förutsättningar och i så realistiska förhållanden som möjligt. För att kunna öva realistiskt är det också möjligt att variera klimatet inne i anläggningen.

– Det är en stor tillgång för oss att kunna ge soldater och officerare möjlighet att öva året runt oavsett väder och temperatur utomhus, säger Carl-Axel Blomdahl, utbildningschef vid Swedec i Eksjö.

Anläggningen blir ett bra komplement till de övriga utbildningsanordningarna för olika typer av fältarbeten som finns i Eksjö garnison.

– Anläggningen gör det möjligt för oss att på ett bra sätt grundutbilda och certifiera våra ammunitionsröjningssoldater, säger Jonny Nilsson, samordningsansvarig för ammunitions- och minröjningsfunktionen vid Ing 2.