Provinskontor utsatt för beskjutning, inga skadade

Vid 01.30-tiden på fredagens morgon utsattes fängelset i provinshuvudstaden Sar-e Pul för beskjutning av beväpnade upprorsmän. I anslutning till detta uppfattade Isafs provinskontor (PO) i Sar-e Pul att denna eldgivning passerade över och vid sidan av den egna grupperingen.

Viss eldgivning var också riktad mot provinskontoret. Denna uppfattas som en avledande aktion i syfte att binda provinskontorets personal på platsen för att den inte skulle ingripa i striden kring fängelset som var attackens huvudmål. Eldgivningen varade i cirka en timme. Ingen egen personal skadades vid denna eldgivning.

Beskjutningen genomfördes med finkalibriga vapen och raketgevär. Den rapporterades omedelbart till Provincial Reconstrucion Teams Mazar-e-Sharif (PRT MeS) ledning på Camp Northern Lights i Mazar-e-Sharif. Förstärkningar sändes till platsen och flygunderstöd förbereddes. Dock avtog eldgivningen och efter cirka en timme var läget lugnt i anslutning till provinskontoret. Inga materiella skador har för närvarande rapporterats från PRT MeS provinskontor i Sar-e Pul.

Vid halv sextiden på morgonen var läget lugnt i Sar-e Pul.

Patrull beskjuten väster om Sar-e Pul

Under gårdagens eftermiddag utsattes också en svensk-afghansk patrull i området väster om Sar-e Pul för beskjutning. Ingen svensk personal skadades vid denna händelse. Beskjutningen bestod av ett eldöppnande med finkalibriga vapen från cirka 1.500 meters avstånd. Den svenska personalen valde att inte besvara elden och flyttade en bit från en beskjutna platsen för att upprorsmännen inte skulle kunna få verkan mot den egna enheten.