På väg hem

Strax före klockan elva på tisdagens förmiddag lastades Kenneth Wallins kista i det väntande flygplanet på Camp Marmal. Några av hans kamrater tog farväl av sina vänner på platsen och tog tillsammans med FS 19:s präst plats på flygplanet som strax därefter startade resan till Sverige.

Kistan draperades med den svenska flaggan under den ceremoni som genomfördes i en av hangarerna på Camp Marmal. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Soldaterna förlagda på Camp Marmal hade ställt upp mangrant för att hedra den stupade svensken. Längs hela kortegevägen stod personalen i givakt.
Soldaterna förlagda på Camp Marmal hade ställt upp mangrant för att hedra den stupade svensken. Längs hela kortegevägen stod personalen i givakt. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Längst fram när fordonet med kistan lämnade Camp Northern Lights gick ledningen för PRT MeS, överste Gustaf Fahl, ambassadör Krister Bringéus och finske kommendören Jukka Mustola.
Längst fram när fordonet med kistan lämnade Camp Northern Lights gick ledningen för PRT MeS, överste Gustaf Fahl, ambassadör Krister Bringéus och finske kommendören Jukka Mustola. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Chefen för FS 19, överste Gustaf Fahl, höll ett känsloladdat tal till de närvarande på flaggplan.
Chefen för FS 19, överste Gustaf Fahl, höll ett känsloladdat tal till de närvarande på flaggplan. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Soldaterna förlagda på Camp Marmal hade ställt upp mangrant för att hedra den stupade svensken. Längs hela kortegevägen stod personalen i givakt. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Längst fram när fordonet med kistan lämnade Camp Northern Lights gick ledningen för PRT MeS, överste Gustaf Fahl, ambassadör Krister Bringéus och finske kommendören Jukka Mustola. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Chefen för FS 19, överste Gustaf Fahl, höll ett känsloladdat tal till de närvarande på flaggplan. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

Före avresan hade morgonen börjat redan 07.30 med en uppställning på Camp Northern Lights, CNL, där förbandet har sin huvudbas. Stämningen var lågmält dämpad under denna ceremoni som inleddes med att förbandet lämnades av till chefen för FS 19.

En hedrande känsla

Efter en kortare inledning ställde personalen upp för att bilda häck och ta ett farväl av Kenneth Wallin när han för sista gången lämnade CNL för att via flygbasen på Camp Marmal bli transporterad till Sverige.

Även på Camp Marmal

På Camp Marmal ställde personalen upp till närmare ett hundra procent inför ankomsten till den hangar där en ceremoni skulle hållas för att hedra honom. Längs vägen gav dessa säkerligen fler än tusen soldater och officerare den avslutande processionen ett mäktigt och hedersamt minne. Framför det fordon som transporterade hans kista gick den tyske chefen för det norra kommandot, general Fritz och cheferna för PRT MeS och dess skyttekompani i vilket Kenneth Wallin tjänstgjorde tillsammans med viss annan personal ur det svensk-finländska PRT:t.

Plutonen följer


Väl på plats i hangaren genomfördes en kort och finstämd ceremoni framför Kenneth Wallins kista som draperats med den svenska flaggan. Stunden innehöll både musik och tal av general Fritz och överste Fahl. När dessa var över förde kamraterna kistan till det väntande flygplanet och Kenneths färd till hemmet kunde börja. Med på planet reser ett antal av kamraterna från plutonen och även förbandets pastor.