På måndag börjar NBG övningar i Småland

Från och med 1 januari 2011 och sex månader framåt är Sverige för andra gången ansvarigt för att ha en europeisk snabbinsatsstyrka redo för insats. Den styrka som Sverige leder kallas Nordic Battlegroup (NBG) och är en viktig del för att stärka fred, frihet och demokrati i såväl Sverige och Europa som andra delar av världen. Det är nu bara några få månader kvar tills dess att NBG ska kunna lösa kvalificerade uppgifter på uppdrag av den Europeiska Unionen. För att klara av uppdraget måste styrkan övas så utmanande och realistisk som möjligt.

Övningsserien inleddes redan under våren när den sista värnpliktskullen genomförde sina slutövningar i Skåne och Blekinge under Systemträningsövning 10 och Joint Challenge 10, tillsammans med delar av NBG. Under två veckor i september har en stabsövning genomförts. Och nu ligger fokus på slutspurten av övningsserien som genomförs i södra Sverige under oktober och november. Övningarna är Bold Lightning, Initial Effort och Joint Action. Försvarsmaktens verksamhet kommer att märkas mer eller mindre i de områden vi övar.

Bold Lightning, BL (4-13 oktober)

Genomförs den 4-13 oktober i området runt Eksjö och Skillingaryd. Övningens syfte är att öva delar av stridsgruppen som har viktiga uppgifter vid förflyttningar med materiel och personal. Precis så som det kommer att ske vid en transport till och inom ett eventuellt skarpt insatsområde. Omkring 700 soldater och officerare deltar i övningen Bold Lightning.

Övningen kommer att innebära:
• ökad militär trafik på vägar runt Eksjö samt längs vissa gator i Eksjö stad
• ökad aktivitet på det militära övningsfältet väster om Eksjö, vilket bland annat innebär skjutningar
• ökad militär trafik på vägar runt Skillingaryds skjutfält och i östlig riktning
• skjutövningar med skarp ammunition på Skillingaryds skjutfält

Initial Effort, IE (19-27 oktober)

Genomförs den 19-27 oktober i området runt Eksjö och Skillingaryd samt på flygbaserna i Ronneby och Hagshult. Övningens syfte är förbereda och värdera alla ingående enheter inför den uppgift de kommer att ställas inför den 1 januari 2011. Värderingen, eller evaluering som det kallas, är en kontroll av interoperabiliteten. Det vill säga förmågan att kunna fungera effektivt tillsammans med andra länders militära styrkor. I övningen deltar hela stridsgruppen, det vill säga drygt 2 100 soldater och officerare från Sverige, Finland, Norge, Estland och Irland. Sveriges bidrag utgör huvuddelen, cirka 1600 personer.

Övningen kommer att innebära:
• ökad militär trafik på vägar runt Eksjö samt längs vissa gator i Eksjö stad
• ökad aktivitet på det militära övningsfältet väster om Eksjö, vilket bland annat innebär skjutningar
• ökad militär fordonstrafik på vägar runt Hagshults flygbas och Skillingaryds skjutfält i sydlig och nordlig riktning
• ökad flygverksamhet på Hagshults flygbas
• ökad aktivitet på övningsfältet i Skillingaryd, vilket bland annat innebär skjutningar
• övning även kvälls- och nattetid
• från den 20:e till den 22:e oktober flygning med stridsflygplanet JAS 39 Gripen över Skillingaryds skjutfält

Från den 20:e till och med den 25:e oktober innebär övningen också:
• övning även kvälls- och nattetid
• flygning med helikopter på låg höjd i norra delen av Eksjö
• flygning med stridsflygplanet JAS 39 Gripen över det militära övningsfältet väster om Eksjö
• militära övningar på Östra Industriområdet i Eksjö

Den 26:e oktober sker övning i området i och kring Bellö och Hjältevad och detta innebär:
• fordonskolonner längs vägar
• skottlossning med lös ammunition
• flygning med helikopter och stridsflygplanet JAS 39 Gripen över Bellö och Hjältevad

Joint Action, JA (8-18 november)

Genomförs den 8-18 november i området runt Skövde. Övningen genomförs också i området runt Skillingaryd, på flygbaserna i Ronneby och Hagshult. Joint Action är själva slutprovet eller finalen om man vill kalla den så. Under Joint Action kommer alla ingående enheter öva de utmaningar och uppgifter som det innebär att anlända till och verka i ett insatsområde. Ambitionen är att övningen skall vara utmanande och realistisk för personal på alla nivåer.

Övningen kommer att innebära:
• ökad militär fordonstrafik på vägar runt Hagshults flygbas och Skillingaryds skjutfält i sydlig och nordlig riktning
• ökad flygverksamhet på Hagshults flygbas
• ökad aktivitet på övningsfältet i Skillingaryd, vilket bland annat innebär skjutningar
• övning även kvälls- och nattetid
• från den 12:e till den 15:e november flygning med stridsflygplanet JAS 39 Gripen över Skillingaryds skjutfält

Vid frågor hänvisas till övningens Press- och Informationscentral, 0381-184 89