Omväxlande och utmanande

Under två veckor har minröjningsfartyget HMS Ulvön varit på träningsanläggningen MOST (MCM Vessel Operational Sea Training). i Zeebrügge, Belgien. Fartygschef Martin Göth rapporterar om en tuff men lärorika tid.

Fartygets rökdykare på väg in i fartyget för att släcka en brand. Foto: HMS Ulvön/Försvarsmakten
Ejnar Andersson tas om hand av sjukvårdare efter att ha brutit benet
Ejnar Andersson tas om hand av sjukvårdare efter att ha brutit benet Foto: HMS Ulvön/Försvarsmakten
Therése Modig på väg ner för att täta en vattenläcka i fartyget
Therése Modig på väg ner för att täta en vattenläcka i fartyget Foto: HMS Ulvön/Försvarsmakten
Ejnar Andersson tas om hand av sjukvårdare efter att ha brutit benet Foto: HMS Ulvön/Försvarsmakten
Therése Modig på väg ner för att täta en vattenläcka i fartyget Foto: HMS Ulvön/Försvarsmakten

MOST är en träningsanläggning för minröjningsfartyg som ligger i Zeebrügge, Belgien. Ungefär halva av tiden består av huvuduppgiften sjöminröjning och övrig tid delas mellan övriga funktioner ombord som brandsläckning, vapenövningar, tekniska övningar, navigering och mycket mera.

– Tyvärr har vädret inte visat sig från sin bästa sida vilket har inneburit att det varit svårt att öva minröjning. Att hantera tunga undervattensfarkoster på däck under säkra former är svårt när det gungar mycket. Istället har fokus legat på vad som kallas för inre strid, det vill säga att ta hand om skador i fartyget, säger Martin Göth.

Fartyget kastar varje dag loss med olika förutsättningar, där besättningen hela tiden måste prioritera vad som är viktigast och hur man ska hantera hoten i det påhittade scenario som spelas upp.

Martin Göth igen:
– Vi är totalt bara 28 i besättningen som måste hantera alla situationer som kan uppstå i en stridssituation. Ibland kommer man i lägen där alla uppgifter helt enkelt inte kan lösas, och det är också lärorikt. Vi har identifierat var våra gränser går och det var ett av syftena för besöket på MOST.

Svenska marinen är traditionellt mycket duktig på minröjning i de grunda och trånga vatten som utgör Östersjön. Nordsjön har en annan typ av botten och vattendjup och där har många erfarenheter dragits.

– Vi är mycket bättre tränade nu än för två veckor sedan. En viktig del ligger dock framför oss, och det är att övriga fartyg hemma i Sverige får ta del av de erfarenheter som vi dragit här. Under de senaste tio åren har våra uppgifter förändrats och vi måste hela tiden utveckla nya arbetssätt. Det är bland annat det som gör det här jobbet både omväxlande och utmanande, avslutar Martin Göth.