OMLT-team beskjutna – ingen skadad

Under tisdagen utsattes en grupp bestående av två svenska OMLT-team och personal ur den afghanska armén för sporadisk eldgivning. De kunde tillkalla flygunderstöd och dra sig tillbaka direkt utan att behöva besvara elden. Ingen skadades.

Händelsen ägde rum i den västra delen av det svenska ansvarsområdet i Afghanistan nära Darzab, dit den svenska personalen kunde dra sig tillbaka efter överfallet.

Personalen fick understöd av flygstridskrafter och attackhelikoptrar som kunde avvärja hotet utan att använda verkanseld.

Uppgifterna är mycket osäkra och kommer att uppdateras så snart som möjligt.