ÖB: En uppoffring vi aldrig får glömma

"Det är med djup sorg jag tagit emot beskedet att en soldat stupat i Afghanistan. Mina tankar går till de anhöriga som förlorat en son, en familjemedlem. Tankarna går också till förbandet som mist en kollega och vän. Min medkänsla går även till de två skadade soldaterna, jag hoppas innerligen att de snart repar sig." Det säger överbefälhavaren, general Sverker Göranson.

"Den senaste tiden har varit fylld av svårigheter för våra soldater i Afghanistan. De visar dagligen prov på stort personligt mod, varje uppdrag innebär ett risktagande. Att försvara demokrati och mänskliga rättigheter är ett stort åtagande."

"Vår stupade soldat har betalat det yttersta priset för sin insats för freden och andra människors säkerhet och trygghet. Det är en uppoffring vi aldrig får glömma."