Nytt UAV-system till Afghanistan nästa år

Förbandet i Afghanistan förstärks nästa år i augusti med ett nytt system med obemannad luftfarkost. Men interrimslösningen som var tänkt att sättas in så fort som möjligt är stoppad av juridiska skäl.

I en markstation tar man emot direktsänd information från den obemannade luftfarkosten. Foto: Jens Ramhöj/K 3/Försvarsmakten

Regeringen gav i våras klartecken till att köpa in en amerikansk obemannad luftfarkost. Farkosten, som i Sverige ska kallas UAV 03 Örnen, kommer att levereras under våren och målet är att systemet ska kunna sättas in i Afghanistan under augusti nästa år.

Som en interrimlösning till dess att det nya systemet är operativt, har Försvarsmakten undersökt om det skulle vara möjligt att hyra in ett UAV-system från något annat land med utländska piloter, tekniker och annan personal. Det juridiska regelverket har dock satt stopp för detta. För att få tjänstgöra i svenska insatser måste man ha en militär befattning och vara svensk medborgare.

- Vi märkte dessutom att även om det hade fungerat juridiskt, så kunde vi inte få tag i något som kunde bli operativt så särskilt långt innan vårt nya system införs, säger Stefan Smedman vid Försvarsmaktens insatsstab.

Informationen ökar säkerheten

Överallt där konflikter pågår används fjärrstyrda luftfarkoster. Med hjälp av den kamerautrustning som finns i farkosten kan man i direktsändning skicka bilder och ge värdefull information så att förbanden kan användas optimalt och på ett så säkert sätt som möjligt.

- För mig är det helt självklart, att våra svenska soldater i till exempel Afghanistan, liksom soldater från andra länder, får så mycket underrättelser som möjligt så att de kan undvika att bli överraskade, säger Nicklas Fredriksson som varit UAV-pilot för ett nu nedlagt system kallat Ugglan.

Bättre förmåga med ny luftfarkost

Sedan 2009 har Sverige en mindre fjärrstyrd luftfarkost kallad Falken i Afghanistan. Den kan ge underrättelser till en mindre enhet, till exempel inför att man ska gå in i en by. Falken har dock en begränsad förmåga. Den kan maximalt bevaka en yta på en mil och batteriet räcker högst för en timmes flygning.

Det nya amerikanska systemet som köps in är väl beprövat med över 500.000 flygtimmar. Det kan förbanden få nytta av direkt. Tidigare har Försvarsmakten haft ett ytterligare UAV-system kallat Ugglan. Den luftfarkosten, som aldrig har varit insatt utomlands, gjorde sin sista flygning i september i Karlsborg. Fördelen med den nya amerikanska luftfarkosten är att den kan flyga betydligt längre under längre tid.

- För att vi ska kunna hantera systemet över tid söker vi nu nya medarbetare. Vi behöver piloter, bildtolkar, sensoroperatörer, inhämtningsledare och tekniker, säger Lars-Åke Engdahl som är chef för Flygenheten vid K 3.

Förkortningen UAV står för Unmanned Aerial Vehicle, på svenska obemannad luftfarkost.