Nya dykningar på Dygden

Linjeskeppet Dygden, ett av Sveriges då främsta örlogsfartyg, exploderade utanför Karlskrona 1793 och har sedan dess legat glömd på havets botten. I våras lokaliserade röjdykarfartyget HMS Sturkö hennes vrak och nu har röjdykare från HMS Sturkö hjälpt till med att undersöka vraket under några dagar.

Röjdykarna Hannes Persson och Albin Hallberg uppe vid ytan efter en dryg timme nere vid vraket. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Röjdykarfartyget Sturkö ligger uppankrad vid vrakplatsen.
Röjdykarfartyget Sturkö ligger uppankrad vid vrakplatsen. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Genom noggranna mätningar av spanten kan vrakets identitet fastställas.
Genom noggranna mätningar av spanten kan vrakets identitet fastställas. Foto: Jens Lindström, Statens Maritima Museer
Röjdykarfartyget Sturkö ligger uppankrad vid vrakplatsen. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Genom noggranna mätningar av spanten kan vrakets identitet fastställas. Foto: Jens Lindström, Statens Maritima Museer

Marinen får ofta frågor från museér om att hjälpa till att lokalisera vrak under vattnet. Ibland finns möjlighet att hjälpa till inom ramen för ordinarie verksamhet och så var fallet här:

–Vi har själva valt denna vecka för dykningarna. Det passar oss bra ur flera aspekter,  dels behövde vi göra grundläggande dykövningar och dels ger det bra taktisk övning då en dykare behöver uppträda lika försiktigt vid den lösa botten kring vraket som vid en riktig mina, säger Ola Sahlin som är fartygschef på HMS Sturkö.

Tillsammans med Marinmuseum och marinarkeologer från Statens maritima museer har dykarna mätt in vraket och även tagit upp några vrakdelar, allt för att kunna fastställa att det verkligen är Dygden som ligger där, bara några kilometer från Marinbasen.

Vraket efter Dygden ligger djupt nersjunket i dyn i Karlskrona skärgård, endast fartygets skelett (spanten) sticker upp.