Nästa Afghanistanstyrka under utbildning

Under snart tre månaders tid har soldaterna vid det förband som ska tjänstgöra i Afghanistan från och med december i år tränat sina färdigheter. Soldaterna i förbandet, FS 20, har utvecklat sina militära färdigheter och sin mentala beredskap inför det stundande uppdraget. Vapentjänst, sjukvårdstjänst, krisstöd och insatsspecifik utbildning med föreläsningar om det afghanska samhället är några av de moment som alla soldater i förbandet måste gå igenom och klara av innan de får tjänstgöra i insatsområdet.

En soldat övar på att leda in en helikopter under utbildningen. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Varje soldat får den utbildning som behövs för att han eller hon ska kunna lösa sin uppgift.
Varje soldat får den utbildning som behövs för att han eller hon ska kunna lösa sin uppgift. Foto: Frei Leufvén
Alla soldater får utbildning i tillämpad strid, vapentjänst och folkrätt.
Alla soldater får utbildning i tillämpad strid, vapentjänst och folkrätt. Foto: Frei Leufvén
Vissa moment genomför alla under utbildningen, exempelvis fälttestet.
Vissa moment genomför alla under utbildningen, exempelvis fälttestet. Foto: Frei Leufvén
Varje soldat får den utbildning som behövs för att han eller hon ska kunna lösa sin uppgift. Foto: Frei Leufvén
Alla soldater får utbildning i tillämpad strid, vapentjänst och folkrätt. Foto: Frei Leufvén
Vissa moment genomför alla under utbildningen, exempelvis fälttestet. Foto: Frei Leufvén

Anställningen i utlandsstyrkan ställer höga krav på individen och insatsutbildningen består av flera moment som den enskilda soldaten måste bli godkänd i för att få fortsätta sin anställning.

- Utbildningen håller bra kvalitet och i förbandet är vi noga med att alla ska uppfylla utbildningskraven för att få åka med. En viktig del i säkerhetsarbetet är vetskapen att man kan lita på sina kamraters förmåga. Under utbildningstiden läggs grunden för att vi ska känna oss trygga när vi sedan arbetar tillsammans i insatsområdet, säger förbandschefen FS20 överste Michael Nilsson.

Den största delen av utbildningen sker på Livgardet i Kungsängen utanför Stockholm. Men många av Försvarsmaktens utbildningsplattformar och övningsfält från söder till norr berörs när olika kompetenser ska utbildas och tränas.

- Det är ett stort och komplext pussel vi lägger när hela förbandet om 540 personer ska få sin utbildning. Dels är det oerhört specifika och tekniska utbildningar för kanske bara ett fåtal individer, dels är det stora utbildningsblock som alla soldater ska få ta del av, säger major Nicklas Folmerz, chef för Afghanistanenheten på den internationella utbildningsenheten (IntUtbE) vid Livgardet.

Erfarna instruktörer

All utbildning varvas med praktiska och teoretiska moment som är skräddarsydda för den specifika insatsen. Alla soldater får utbildning i tillämpad strid, vapentjänst och folkrätt. Dessutom genomförs bland annat utbildning i krisstöd och krishantering samt om Försvarsmaktens uppgift i Afghanistan, det afghanska samhället och dess kultur.

– Vi är mycket nöjda med att personal som nyligen tjänstgjort i insatsområdet och som har lång erfarenhet av internationell tjänstgöring medverkar i utbildningen som instruktörer och mentorer. Det ger oss en realistisk bild av rådande situation och arbetsförhållanden, säger förbandschefen FS 20 överste Michael Nilsson.

Grundutbildning och skräddarsytt

 
Det finns en mängd olika typer av befattningar på förbandet, allt från soldaterna på skyttekompanierna, fordonsförare och mekaniker till sjukvårdspersonal, logistiker och signalister. Därför skräddarsys programmen så att varje soldat får den utbildning som behövs för att han eller hon ska kunna lösa sin uppgift.

– En skyttesoldat får mer stridsutbildning och en soldat som ska arbeta i staben kommer att få anpassad utbildning för att utvecklas inom sitt område, säger major Nicklas Folmerz på IntUtbE.

I grundutbildningen ingår även flera obligatoriska moment där man pratar om hur förbandet hanterar en eventuell olycka eller ett dödsfall. Grupperna får gemensamt sitta ner och gå igenom de risker som anställningen och uppdraget innebär. Soldaterna får möjlighet att fundera och samtala kring hur man vill att det ska gå till om det värsta skulle inträffa. Samtalet i den lilla gruppen är viktigt och grunden för ett fungerande kamratstöd.

– Soldaterna får en bred utbildning. Vi vill inte bara att de ska ha hög personlig färdighet som soldater utan vi vill också att de ska ha så bra förståelse som möjligt kring vår uppgift och situationen i Afghanistan. På så vis hoppas jag att de ska kunna förklara vårt gemensamma uppdrag för sina anhöriga. När vi åker mot Afghanistan om en dryg månad kommer förbandet att vara väl utbildat, väl utrustat och väl förberett för de uppgifter som väntar, avslutar förbandschef överste Michael Nilsson.