Missnöje med arbetstidsavtal under NBG-övning

I dagarna genomförs den inledande delen av NBG (Nordic Battlegroup) slutövningsserie i områdena kring Eksjö. Ett 20-tal övningsdeltagare har uttryckt missnöje med arbetstidsavtalet som gäller för denna inledande övning, vilket fått till följd att de valt att lämna övningen.

Övningen fortsätter dock enligt plan med övriga deltagare som är informerade om det inträffade. 

De soldater som valt att avbryta övningen är anställda och har sitt ursprung ur Norrbottens regemente, I 19 i Boden.

För mer information, kontakta löjtnant Kjell Enquist, Informationschef Bodens garnison, telefon: 0921-34 89 78, mobil: 070-666 89 78.