Misslyckat fritagningsförsök

Försöket att vid 01.30-tiden på fredagens morgon frita fängslade motståndsmän från fängelset i provinshuvudstaden Sar-e Pul misslyckades med allvarliga konsekvenser för förövarna.

Fritagningsförsöket genomfördes av upp till ett hundratal upprorsmän men trots detta lyckades ingen av de fängslade fritas eller fly. I stället tillfogade den lokala polisen de anfallande upprorsmännen ett stort nederlag där cirka femton av förövarna dödades.

Under stridigheterna stupade en afghansk polis, två sårades och så även tre fängelsevakter.

I anslutning till attacken mot fängelset utsattes Isafs provinskontor (PO) i Sar-e Pul för eldgivning. Denna uppfattas som en avledande aktion i syfte att binda PO:t på platsen för att det inte skulle ingripa i striden kring fängelset som var attackens huvudmål. Eldgivningen varade i cirka en timme. Ingen personal ur Provincial Reconstruction Team Mazar-e-Sharif (PRT MeS) skadades under nattens strider.

Inga svenska soldater var inblandade i striderna vid fängelset. Alla befann sig i förläggningen.