Minvält rullade in från väst

En av Swedecs internationella samarbetspartners inom ammunitions- och minröjning är Geneva Internationell Centre for Humanitarian Demining (GICHD). GICHD stödjer FN och är en stor aktör på den internationella minröjningsarenan. För en tid sedan genomfördes ett testprojekt av en Minvält från ett amerikanskt företag på Norra Kulla Testanläggning med stöd av Swedec.

Vy över testbanan vid Norra Kulla Testanläggning Foto: Maria Claesson / Försvarsmakten
Företagsrepresentanter pratar Minvält med chefen Swedec
Företagsrepresentanter pratar Minvält med chefen Swedec Foto: Maria Claesson / Försvarsmakten
Företagsrepresentanter pratar Minvält med chefen Swedec Foto: Maria Claesson / Försvarsmakten

Testverksamheten som erbjuds vid Swedecs anläggningar är i mångt och mycket unik. Uppmanade av GICHD besöker därför representanter från internationella företag och organisationer, med täta mellanrum, småländska höglandet och Swedec. Kunskapen hos Swedecs personal utökas därmed kontinuerligt tack vare stor spännvidd på teknik och maskiner som testas på anläggningarna.  

Minvält  

På begäran av GICHD har Swedec för en tid sedan haft ett amerikanskt företag på plats vid Testanläggning Norra Kulla. Där genomfördes funktionstester med en av företaget utvecklad Minvält, som ska kunna användas för humanitär röjning av truppminor. Systemet har även potential att användas i militära sammanhang mot exempelvis tryckutlösta IED:er (explosiva föremål tillverkade på ett improviserat sätt). 

Swedecs tester utförs utifrån internationellt fastslagna testrutiner så kallade CWA-tester. CWA är en förkortning av CEN Workshop Agreements, där CEN står för det europeiska standardiseringsorganet.  

Vid testet av minvälten utfördes inte något fullständigt CWA test, då man endast var intresserad av att pröva vissa moment. De prover som genomfördes gav värdefull information till företagsledningen att ta med sig hem, för vidare utveckling av produkten.

På frågan varför de rest ända till Sverige med sin tunga maskin, kom ett snabbt svar från en av grundarna och verkställande direktören, Samuel J. Reeves

–Vi ville komma hit eftersom alla inom minröjning känner till Swedec och att få testresultat på plats är viktigt för oss.