Lovande teknik testas

Organisationen Geneva International Centre for Humanitarian Demining (GICHD) är en av Swedecs internationella samarbetspartners inom ammunitions- och minröjning. Under oktober har representanter från organisationen sökt stöd vid Swedec för sin testverksamhet med en metalldetektor.

Åsa Gilbert, GICHD, demonstrerar sökning med metalldetektorn. Foto: Maria Claesson / Swedec / Försvarsmakten
Sveprörelser utförs enkelt med den lätta metalldetektorn.
Sveprörelser utförs enkelt med den lätta metalldetektorn. Foto: Maria Claesson
Sveprörelser utförs enkelt med den lätta metalldetektorn. Foto: Maria Claesson

I samband med GICHD:s eget utvecklingsarbete av materiel och metoder inom humanitärt minröjningsarbete, har Swedec haft besök av tre av GICHD:s medarbetare. Syftet med besöket var att utföra försök med en speciell metalldetektor. Det genomfördes tester både vid Norra Kulla och i den nya test- och utbildningsanläggningen Am- & Minröjhall Ränneslätt.

Åsa Gilbert arbetar som Land Release Officer vid GICHD. Hon har tidigare varit anställd vid Swedec.
–Att få jobba i den här miljön är en helt fantastisk utveckling för ammunitions- och minröjningsverksamheten. Den fanns inte när jag utbildade soldater här vid Swedec, konstaterade hon.

Detektorn som stod i blickpunkten för testverksamheten är en bärbar och lätthanterlig metalldetektor som tillverkas på Irland. Finessen med just den här detektorn är att den med hjälp av en enkel knapptryckning kan ställas in på vald mängd av ferromagnetism och konduktivitet (ledningsförmåga) i den ammunition man söker efter. Enkelt uttryckt kan detektorn justeras till just den metallsignatur som exempelvis en 120 mm granat har och man slipper därigenom få indikering av metallsplitter. 

Lovande teknik

Erik Tollefsen, projektledare vid GICHD och ansvarig för projektet med metalldetektorn, anser att teknologin är lovande. Den har potential att göra sökning efter olika ammunitionstyper i områden med mycket metallkontamination snabbare, säkrare och mera kostnadseffektivt. 

Tollefsen påpekar med eftertryck att detektorn inte på något sätt kommer att ersätta konventionella ammunitions- och minröjningssökare, som militären och humanitära räddningsorganisationer använder. Metalldetektorn ska endast användas som ett komplement. Han berättade vidare om att chefen för Swedec, överste Ronnie Nilsson, själv fick pröva metalldetektorn i Bassäng D1 som användes för dagen. 

–När översten provade metalldetektorn hade vi gömt fem föremål som minsökaren var kalibrerad mot samt flera andra främmande föremål. Detektorn hittade samtliga ”skarpa” objekt med rätt metallinnehåll. På de övriga platserna blev det inga utslag, säger Tollefsen nöjt.

Framtid

Den här tekniken kan eventuellt komma att användas i Sverige för att underlätta röjning av skjutfält. Den är tidsbesparande och metallsökaren är både enkel att lära sig och att använda.