Losskastning för stor nationell övning

Under en dryg vecka övar större delen av marinen i området mellan Gotland och fastlandet. Tillsammans ska man öva rena stridsmoment inom bland annat ubåtsjakt, strid mellan ytfartyg och luftförsvar. Ett av fartygen som kastade loss från örlogshamnen i Karlskrona var HMS Malmö.

Förtöjningstamparna tas in för en veckas övning i Östersjön. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
HMS Malmös besättning har tidigare deltagit både i insatser i Adenviken och stora internationella övningar.
HMS Malmös besättning har tidigare deltagit både i insatser i Adenviken och stora internationella övningar. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Fartygschefen Mikael Lilja ser fram emot att gå till sjöss.
Fartygschefen Mikael Lilja ser fram emot att gå till sjöss. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
HMS Malmös besättning har tidigare deltagit både i insatser i Adenviken och stora internationella övningar. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Fartygschefen Mikael Lilja ser fram emot att gå till sjöss. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

HMS Malmö har efter insatsen i Adenviken, för ett drygt år sedan, varit på översyn och rustades i somras. Mikael Lilja är fartygschef ombord:

–Det känns bra att kasta loss för övning igen. Efter att under 2010 haft en lite lugnare verksamhet känns detta som en bra start inför nästa år.

Viktigt att öva i hemmavatten

Att öva på detta sätt i svenska vatten är mycket viktigt. Försvarsmakten och i detta fall marinen ska kunna lösa uppgifter både hemma och utomlands. Insatser och stora internationella övningar måste kompletteras med dessa svenska övningar.

Stort deltagande från många förband

I övningen ingår bland annat korvetter, minröjningsfartyg, ubåtar, bevakningsbåtar och olika stödfartyg samt JAS 39 Gripen stridsflygplan. Dessutom deltar flera organisationer utanför Försvarsmakten som frivilliga flygkåren, sjövärnskåren och företag som Nyge Aero. Totalt övar närmare 600 personer som i huvudsak kommer från Tredje och Fjärde sjöstridsflottiljen, Första ubåtsflottiljen, Marinbasen och Amfibieregementet.