Logistikbataljonen är grupperad i Hagshult

Trängregementet utbildar och organiserar den logistikbataljon som ingår i Nordic Battlegroup 2011. Som en del i höstens övningsserie har nu bataljonen upprättat en Forward Operating Base vid flygbasen i Hagshult.

Transportplanet C-130 Herkules är ett av flera sätt som används för att få ut nödvändig materiel till soldaterna i insatsområdet. Foto: Carl Edelhjelm /Försvarsmakten
Det regniga vädret gör att dräneringskanaler måste byggas för att förhindra översvämning i tälten.
Det regniga vädret gör att dräneringskanaler måste byggas för att förhindra översvämning i tälten. Foto: Carl Edelhjelm / Försvarsmakten
Stabschefen, major Tony Bohman, arbetar hårt för att bataljonsstaben ska fungera effektivt.
Stabschefen, major Tony Bohman, arbetar hårt för att bataljonsstaben ska fungera effektivt. Foto: Carl Edelhjelm / Försvarsmakten
På söndagkvällen höll bataljonens pastor, kapten Magnus Sälde, ett mycket välbesökt och uppskattat korum med nattvard.
På söndagkvällen höll bataljonens pastor, kapten Magnus Sälde, ett mycket välbesökt och uppskattat korum med nattvard. Foto: Carl Edelhjelm / Försvarsmakten
Det regniga vädret gör att dräneringskanaler måste byggas för att förhindra översvämning i tälten. Foto: Carl Edelhjelm / Försvarsmakten
Stabschefen, major Tony Bohman, arbetar hårt för att bataljonsstaben ska fungera effektivt. Foto: Carl Edelhjelm / Försvarsmakten
På söndagkvällen höll bataljonens pastor, kapten Magnus Sälde, ett mycket välbesökt och uppskattat korum med nattvard. Foto: Carl Edelhjelm / Försvarsmakten

Mer än 300 soldater och tusentals ton materiel utgör nu ett helt litet samhälle mitt i den småländska skogen. Här finns allt från en fungerande och aktiv flygplats till ett fältsjukhus med operationssal för kvalificerad kirurgi.

På basen myllrar det av liv och rörelse. Soldater springer hit och dit, lastbilar och pansarfordon kör fram och tillbaks, i skogskanten går en säkerhetspatrull och söker av terrängen med sina flygbashundar. Långa lastbilskonvojer lämnar med jämna mellanrum basen för att köra ut förnödenheter till soldaterna i övningens insatsområde och ibland landar det stora transportflygplanet Herkules för att hämta eller lämna materiel.

Trots det bistra vädret med både snöfall och regnstorm under de inledande dagarna har soldaterna i logistikbataljonen gjort ett gediget arbete. Efter bara några få dygn är basen operativ och levererar alla de förnödenheter som stridsgruppen behöver för att kunna lösa sin uppgift nästan var som helst i världen. 

Nu återstår att trimma in alla funktioner så att basen fungerar perfekt inför den stora slutövningen, Joint Action, som genomförs i mitten av november.