Logistikbataljonen förbereder för insats

Nu drar vinterns övningar för Nordic Battlegroup igång. Tusentals soldater och flera hundratals fordon ska öva inför beredskapen under 2011. För att kunna genomföra alla övningar på ett effektivt sätt krävs ett gediget planeringsarbete av stabspersonal på alla nivåer.

Grundliga förberedelser är helt nödvändigt för att kunna genomföra en insats Foto: Carl Edelhjelm / Försvarsmakten

På Nordic Battlegroups logistikbataljon är det full fart i bataljonsstaben och personalen jobbar på högvarv med intensiva förberedelser. Ett ledningsrum har upprättats där man arbetar med att planlägga deployeringen till det fiktiva insatsområdet som i övningarna kallas Southland. 

Nytt för i år är att staben nu är bemannad med de stabsassistenter som avslutade sin värnpliktstutbildning i våras och nu fått anställning som professionella stabsmedarbetare.  

Med hjälp av ordrar, kartor och ett stort modell-landskap på golvet går man igenom oändliga varianter på olika händelser och möjligheter. Den 20 oktober måste alla veta exakt vad som gäller. Då rullar bataljonen ut för att ingå i Nordic Battlegroups övade insats i Southland.

Överstelöjtnant Niclas Wetterberg är logistikbataljonens chef.
- När det gäller logistik så är det en ofantlig mängd personal och materiel som vid deployeringen ska transporteras långt ut i insatsområdet. Den största utmaningen är att prioritera och att sända resurserna i rätt ordning för att snabbt komma på plats och börja lösa logistikuppgifter, säger Niclas Wetterberg.

Bataljonchefen har fullt förtroende för sitt förband.
- Vi har en plan som vi testat flera gånger i olika spel. Därmed har vi löst alla flaskhalsar i förväg och vet att allt fungerar när vi väl rullar igång. Jag känner mig fullständigt trygg med min personal och att vi kommer att lösa våra uppgifter under vinterns övningar på ett bra sätt, berättar Niclas Wetterberg.

Efter vinterns slutövning kommer logistikbataljonen att vara testad och klar att stå i beredskap som en del av Nordic Battlegroup, redo för insats nästan var som helst i världen.