Larmsignaler på Hagshultsbasen

Försvarsmakten kommer under den pågående militära övningen på Hagshultsbasen att sända larmsignaler. Dessa sänds från ett av de övande förbanden och är en varningssignal för anfall med indirekt eld. Signalen riskerar att förväxlas med signalen ”Viktigt meddelande till allmänheten”.

Larmsignalen sänds ut under övningarna för att öva personalen på flygbasen, allmänheten behöver alltså inte vidta några åtgärder när signalen hörs.

Vi vill därför informera om att detta kommer att ske vid upprepade tillfällen under övningen Initial Effort under tiden 24-27 oktober.

Larmsignalen kommer även att sändas på Hagshultsbasen under övningen Joint Action som genomförs under tiden 8-18 november.

Vi annonserar om ovanstående i Jönköpingsposten och Värnamo Nyheter och vi kommer också att informera via trafikradion i Sveriges Radio Jönköping.


Signalen ”larm/varning” lyder som följer: 3 sekunder signal – 1 sekund tystnad – 3 sekunder signal – 1 sekund tystnad – 3 sekunder – osv.

När anfallet är över sänds signalen ”anfallet över”: 1 sekund signal – 1 sekund tystnad – 1 sekund signal – 1 sekund tystnad – 1 sekund signal – osv

Signalen ”Anfallet över” ges under 20 sekunder.

Detaljfrågor besvaras av major Håkan Törnlycke, 070-525 17 09