Läget lugnt efter strider

Den patrull som vid halv tvåtiden lokal tid blev beskjuten när den genomförde ett uppdrag cirka 40 km väster om Mazar-e-Sharif, har under eftermiddagen genomsökt det bebyggda område från vilket beskjutningen kom. Operationen understöddes av flyg som fanns berett i luften.

Vid en genomsökning av en fastighet som gjordes i området med anledning av beskjutningen hittades inget av vikt och verksamheten var avslutad klockan 17.30 lokal tid.

I anslutning till det aktuella området genomförde också en finsk patrull förstärkt med en svensk sjuktransportgrupp ett uppdrag något senare på kvällen.

Omkring kvart i sex besköts enheterna med ett raketgevärsskott från cirka 600 meters avstånd. Skottet bommade. Soldaterna på platsen uppskattar att skottet var riktat mot sjuktransportfordonet.

I direkt anslutning till händelsen observerades okända personer som lämnade området på motorcykel.

Vid sjutiden på kvällen var läget lugnt i området. Ingen personal, vare sig svensk eller finländsk, skadades under dagens stridskontakter