KS22 tar befälet i Kosovo

I söndags hölls den sista överlämningsceremonin på Camp Victoria. KS21 lämnade efter sju månader över ansvaret för det svenska bidraget till Kfor (Kosovo Force) till KS22.

Den 17 oktober tog KS22 över i Kosovo. KS22 består av 107 soldater och officerare. 70 procent har tidigare internationell erfarenhet. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Förbandschefen för KS22, Michael Ginér, tar emot fanan och tar över befälet under överlämningsceremonin.
Förbandschefen för KS22, Michael Ginér, tar emot fanan och tar över befälet under överlämningsceremonin. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Transfer of Authority-ceremonin som hölls för KS21 och KS22 var den sista att genomföras på Camp Victoria
Transfer of Authority-ceremonin som hölls för KS21 och KS22 var den sista att genomföras på Camp Victoria Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
De sista ur KS22 anlände på Camp Victoria 11 oktober och togs emot av traditionsenlig blåljusparad.
De sista ur KS22 anlände på Camp Victoria 11 oktober och togs emot av traditionsenlig blåljusparad. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Förbandschefen för KS22, Michael Ginér, tar emot fanan och tar över befälet under överlämningsceremonin. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Transfer of Authority-ceremonin som hölls för KS21 och KS22 var den sista att genomföras på Camp Victoria Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
De sista ur KS22 anlände på Camp Victoria 11 oktober och togs emot av traditionsenlig blåljusparad. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten

Den 11 oktober anlände de sista medlemmarna ur den 22:a kosovostyrkan till Camp Victoria. Efter utbildning i Sverige och överlämning och introduktion från företrädarna på KS21 är det från och med i söndags officiellt KS22 som håller i spakarna.
– Efter mer än två månaders förberedande utbildning och hårt arbete är det skönt att äntligen starta insatsen. Jag är övertygad om att vi kommer att prestera väl och kunna bygga vidare på de framgångar KS21 och övriga svenska förband har haft, säger Michel Ginér, förbandschef för KS22.

Söndagens ceremoni genomfördes traditionsenligt med ett 30-tal internationella gäster, däribland hedergästen, chefen för Kfor Erhard Bühler. Paradplanen fylldes med över 350 soldater och officerare ur de två förbanden. Chefen för KS21, Lena Persson Herlitz, inledde ceremonin med en historisk tillbakablick och en redogörelse för Sveriges framtida bidrag till Kfor.
– Det är viktigt att understryka att Sverige inte drar sig ur Kfor utan har ett långsiktigt engagemang.

Avgående förbandschefen avslutade sitt tal med att tacka sitt förband för en mycket väl genomförd insats och önskade KS22 till. Därefter talade chefen för Kfor, Erhard Bühler. Sedan lämnades den svenska fanan över från KS21 till KS22, en symbolisk handling som visar att ansvaret nu finns hos den 22:a kontingenten.

Den första svenska styrkan kom till Kosovo i oktober 1999. KS22 är Sveriges 22:a förband och består av 107 soldater och officerare. Förbandet består av två samverkansgrupper (LMT), ledning och stabspersonal till staben för samverkansgrupperna i Pristina län, ett National Support Element (NSE), en omstruktureringsstyrka som ska avveckla Camp Victoria, militärpoliser och rådgivare inom säkerhetssektorsreformen (SSR). Sverige bidrar också med stabspersonal till Kfor-högkvarteret.