Kadetter till sjöss

Kadetterna på det 216:e kompaniet genomför för närvarande utbildning på funktionsskolorna. Beroende på vilken typ av befattning de går emot i Försvarsmakten är de fördelade på ett antal olika skolor. Jag besökte några av kadetterna som genomför sin utbildning på Sjöstridsskolan, för att utbilda sig till officerare på sjögående förband.

Flaggkadett Karl Rongert i fören på HMS Antares, med Strandvägen och Djurgården i bakgrunden. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Flaggkadett Sebastian Antonér vid radarskärmen.
Flaggkadett Sebastian Antonér vid radarskärmen. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
HMS Antares är ett av marinens nya skolfartyg.
HMS Antares är ett av marinens nya skolfartyg. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Flaggkadett Sebastian Antonér vid radarskärmen. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
HMS Antares är ett av marinens nya skolfartyg. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten

Kadetterna som läser det som kallas nautisk profil genomför för närvarande praktisk navigationsutbildning. De får träning i att lösa en mängd uppgifter som en officer ombord skall utföra. På tisdagen i förra veckan, den 19 oktober, förtöjde ett av skolfartygen vid Skeppsholmen i Stockholm, för att på onsdagen kasta loss för fortsatt utbildning. Tiden vid kaj används bland annat för att förbereda nästa dags navigation. Nästa mål på resan var örlogshamnen på Berga, för att därefter fortsätta med mörkernavigering vid Dalarö. Att navigera med hjälp av fyrar vid Dalarö kräver att man vet vad man gör för något. Det gäller att hitta rätt fyr bland de mängder av fyrar som finns i området.

Kadetterna som jag talade med på onsdagsmorgonen strax före losskastning, upplevde att det var mycket givande att vara ute och genomföra praktisk navigering, med de moderna skolfartyg som Sjöstridsskolan använder i utbildningen. Fartygen levererades under förra året och är byggda som skolfartyg med all den tekniska utrustning som behövs.

Kadetterna på 216:e kompaniet har nu drygt tre månader kvar på sin utbildning på funktionsskolorna innan de återvänder till Karlberg för den sjätte och avslutande terminen.