Kadetter i det blå

Under tre veckors tid i september-oktober genomförde huvuddelen av kadetterna på det 217:e kompaniet utbildning i fallskärmshoppning. Den främsta målsättningen med dessa veckor är att ge kadetterna bra exempel utbildningsmetodik, men för kadetterna är naturligtvis fallskärmshoppet det de ser framför sig.

Kadett Li Skaring samlar ihop fallskärmen efter landningen. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Kontroll av fallskärmen före hoppet.
Kontroll av fallskärmen före hoppet. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Kadetterna på väg in i flygplanet.
Kadetterna på väg in i flygplanet. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Kadetterna uppställda vid rampen i flygplanet. Nu är det bara sekunder kvar till första hoppet.
Kadetterna uppställda vid rampen i flygplanet. Nu är det bara sekunder kvar till första hoppet. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Kontroll av fallskärmen före hoppet. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Kadetterna på väg in i flygplanet. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Kadetterna uppställda vid rampen i flygplanet. Nu är det bara sekunder kvar till första hoppet. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten

Till att börja med genomför kadetterna grundläggande hopputbildning, under ledning av instruktörer från Fallskärmsjägarskolan. Den utbildningen genomförs med halva kompaniet åt gången. Under en vecka får kadetterna en grundläggande utbildning i fallskärmshoppning. Det är en mycket tydligt förmedlad utbildning, vilket innebär att instruktörerna i detalj styr varje enskilt moment. Eftersom varje utbildningsmoment är direkt kopplat till säkerheten vid hoppet, så är det mycket viktigt att alla följer instruktionerna in i minsta detalj.

Bland de olika moment som övas ingår att träna uthopp från planet, vilket först genomförs på marken och därefter ifrån ett hopptorn där hopparen skall göra rätt åtgärder vid uthoppet. Hopparen glider därefter i hoppselen längs vajrar ner till marken. Ett mycket viktigt moment i träningen är landningsträningen, där kadetterna får lära sig hur de skall göra vid landningen. Eftersom skärmen de hoppar med är en så kallad rundkalott som är mycket begränsat styrbar, så blir hastigheten vid landningen förhållandevis hög. Följaktligen är det viktigt att träna sig för landning både när skärmen driver en framåt med vinden och när den driver en bakåt.

Under den avslutande veckan var det så dags för prov, både när det gällde uthopp och landning. Det blev en del omprov, men efter kompletterande utbildning så kunde så gott som alla kadetter ge sig iväg mot sitt första fallskärmshopp.

Under tisdagen genomförde hälften av kompaniet sina två hopp, ett på förmiddagen och ett på eftermiddagen. Det var en strålande höstdag med svag vind när kadetterna genomförde sina hopp från ett av Försvarsmaktens Herkulesplan. Hoppet genomfördes från 400 meters höjd och när kadetterna landat var det dags att samla ihop skärmen för att springa in till de väntande instruktörerna, som gav dem positiv eller negativ kritik beroende på hur de hade lyckats genomföra hoppet och landningen.

Många tyckte naturligtvis att det var nervöst första gången de skulle hoppa ut från ett plan på 400 meters höjd. När de väl hade landat, så var det varierande reaktioner från kadetterna. En del var mest nöjda att de hade övervunnit sin rädsla för hoppet, medan andra tyckte att fallskärmshoppningen var det bästa de hade gjort. Några kadetter hade redan gjort flera hopp, medan andra förmodligen kommer att fortsätta och göra fler hopp i framtiden.

På onsdagskvällen var det avslutningsmiddag och därefter bar det åter mot Stockholm på torsdagen.