Juridisk expertis, en självklarhet

Hur ska Sverige agera vid ingripanden på olika länders vatten, mot människor med olika nationaliteter och mot ett tredje lands fartyg? Det är juridiken som ofta står i centrum när HMS Carlskrona genomför sina uppdrag.

Den tjänstgörande närförsvarsofficeren rådfrågar den juridiska rådgivaren Philip Dygeus i en knepig situation. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten

Problematiken kring hur ett uppdrag ska genomföras för att ge bäst resultat är oftast en juridisk fråga. Ombord på HMS Carlskrona jobbar ständigt en jurist för att stötta fartygschefen så att denne kan ta rätt beslut.

– Eunavfors verksamhet att avvärja och bekämpa sjöröveri är oerhört viktigt för den internationella sjöfartens säkerhet, säger Philip Dygeus som är juridisk rådgivare ombord på HMS Carlskrona.

Det juridiska arbetet delas ofta upp i tre arbetsområden: skarpa insatsregler, det disciplinära systemet och det diplomatiska området. Huvuduppgiften är att tolka de skarpa insatsreglerna. Dessa frågor behandlas oftast i ett förebyggande stadium men kan behöva ändras mitt under en pågående insats, till exempel vid bordningar av mindre fartyg.

För HMS Carlskrona som är beroende av att gå in i utländska hamnar med jämna mellanrum uppstår även ett omfattande diplomatiskt arbete. Förutom att det omfattande militära arbete som genomförs måste även det svenska utrikesdepartementet och de svenska ambassaderna kopplas in. Eftersom HMS Carlskrona är ett svenskt örlogsfartyg och således representerar Sverige, så måste utlandsmyndigheterna sköta de diplomatiska kontakterna.