Inte bara den som åker utomlands gör en insats

De som stannar kvar här hemma påverkas även de i allra högsta grad av en internationell tjänstgöring och man behöver förbereda sig tillsammans. Söndagen den 24 oktober hölls en av de första centralt arrangerade anhörigträffarna på Soldathemmet i Karlsborg, där representanter från Försvarsmaktens centrum för personalfrågor (HRC), Soldathemsförbundet och K 3 fanns på plats.

Leif Svensson, Karina Jensen, Marianne Jägerström, och Fredrik Kättström Foto: Försvarsmakten/Caroline Johansson

Träffen arrangerades som en del i utvecklandet av det nya anhörigkoncept som Försvarsmakten arbetar med att ta fram tillsammans med bland annat Soldathemsförbundet. Tanken är att man som anhörig ska få en möjlighet att ställa frågor, träffa andra i samma situation och få en möjlighet att förbereda sig för vad det innebär när någon närstående åker iväg på insats. Man kunde under söndagen ta del av det informationsmaterial som finns tillgängligt, fika tillsammans och få veta mer om hur man arbetat med dessa frågor både centralt och på K 3. Förbandet har flera års erfarenhet av att hantera både anställda soldater och internationell tjänstgöring, och anhörigfrågor är något man vill satsa på.
– Om familjen hemma mår bra, mår oftast den tjänstgörande bra, säger Fredrik Kättström, personalchef på luftburna bataljonen. – Det är oerhört viktigt att man hanterar dessa frågor rätt. 

Skapa nätverk

En av huvudpunkterna i informationen var vikten av kommunikation och att bygga upp ett fungerande nätverk runt omkring sig. Att man klarar ut så mycket som möjligt innan man åker iväg så att varken anställd eller anhörig behöver oroa sig för hur hemmasituationen utvecklar sig när man befinner sig lång ifrån varandra. Behöver man stöd finns möjligheter att via Soldathemsförbundet gå kurser speciellt utvecklade för par som just handlar om hur man bäst kan prata med varandra och lösa eventuella konflikter. Man kan även vända sig till nätverket Invidzonen, som drivs av anhöriga för anhöriga, så att man kan få stöd och råd från någon som befinner sig i samma situation.

Både Soldathemsförbundet och Invidzonen samarbetar med Försvarsmakten kring dessa frågor för att kunna bedriva en så bra verksamhet som möjligt och skapa en trygg vardag för medarbetare och medmänniskor.