Ingenjörerna banar väg

Broar, camper, vägar och stridsfordonsvärn kommer inte till av sig själva. Ingenjörkompaniets maskinpluton arbetar med att underlätta för de andra enheterna i Nordic Battlegroup att kunna ta sig fram under besvärliga förhållanden.

Ingenjörerna jobbar med allt från minröjning till att anlägga nya vägar så att bilar och soldater obehindrat kan ta sig fram. Foto: Marcus Boberg/Försvarsmakten
Anton Ek jobbade med bevakning innan han blev rekryterad till NBG.
Anton Ek jobbade med bevakning innan han blev rekryterad till NBG. Foto: Marcus Boberg/Försvarsmakten
Anton Ek jobbade med bevakning innan han blev rekryterad till NBG. Foto: Marcus Boberg/Försvarsmakten

I en slänt, bland högar av sand och grus, arbetar de tunga grävskoporna frenetiskt under ledning av gruppchefen Anton Ek. På radion anropas frågor om var gruset ska placeras, eller åt vilket håll sanden ska anläggas.

Maskinplutonen har tio man anställda i Nordic Battlegroup, NBG, för att underlätta för de andra enheterna i förbandet att ta sig fram under besvärliga förhållanden. Detta inkluderar så väl brobygge som vägarbete. Utöver maskinplutonen består ingenjörkompaniet av flera olika plutoner, bland andra en ingenjörpluton och en ammunitions- och minröjningspluton.

Nyttig erfarenhet

Hälften av soldaterna i maskinplutonen är civilt rekryterade, och den andra halvan är tidigare värnpliktiga från förra utbildningsåret. Samtliga i plutonen får under sin utbildningstid förarbevis och en gedigen utbildning i maskinarbete. Utöver utbildning får de samtidigt mycket arbetslivserfarenhet genom praktisk övning, vilket kan vara till stor nytta om de vill fortsätta inom entreprenörsyrket.

Anton Ek är gruppchef i maskinplutonen, närmare bestämt för grävmaskinsgruppen. Idag ska de bygga en väg för att underlätta transporter.
– Jag har inte varit i de här kläderna sen muck, det är roligt och man kommer in i det snabbt, det liksom sitter i ryggmärgen, berättar Anton.

Splitterskyddade maskiner

Anton beskriver maskinplutonen som en liten entreprenörsfirma. Likheterna med det civila livet är stora:
– Men det kanske inte är så många som bygger stridsfordonsvärn, skämtar han.
Till vägbygget idag används grävmaskiner och hjullastare, båda är - och fungerar precis som vanliga civila maskiner, skillnaden är att de militära varianterna också är splitterskyddade.

Ingenjörernas roll kan ibland vara lite bortglömd i försvaret, känner Anton. Han tror inte att alla, speciellt inte på individnivå, är medvetna om ingenjörernas uppgift:
– Ingen soldat är speciellt kaxig om det ligger minor överallt. Då är det bra om någon kan ta hand om det, avslutar Anton och återgår till att dirigera sina plutonskamrater i maskinerna.