Ingenjörer övar inbrytning

Inför Nordic Battlegroups övningsserie ställdes soldaterna ingående i ingenjörkompaniet på prov. Under den första delen av övningsserien, Bold Lightning 10 övade de bland annat inbrytning i byggnader.

Foto: Carl Broman/Ing 2/Försvarsmakten
Mattias Andersson och Emmy Håkandotter.
Mattias Andersson och Emmy Håkandotter. Foto: Carl Broman/Ing 2/Försvarsmakten
Mattias Andersson och Emmy Håkandotter. Foto: Carl Broman/Ing 2/Försvarsmakten

Att bryta sig in genom en dörr kan låta enkelt, men är betydligt svårare. Det kan ta allt ifrån några sekunder till någon eller några minuter, beroende på vad det är för typ av dörr samt vilka verktyg och metoder man har tillgång till. Men även om själva inbrytningen går bra så ställs man senare för ett annat dilemma. Hur ser det ut innanför dörren, finns det fler dörrar, och gömmer sig kanske fienden där inne? En inbrytning är aldrig den andra lik.  

Ser ljust på framtiden

Emmy Håkandotter och Mattias Andersson är två soldater som ingår i ingenjörkompaniet och är förare Pansarterrängbil 203 respektive ingenjörsoldat. Båda är mycket nöjda med den tiden som varit och de ser ljust på den fortsatta tiden i Nordic Battlegroup, NBG.  

– Under den här övningen har vi haft mörkerkörning och nattskjutning samt byggt bro, och nu håller vi på med inbrytning. Det har varit väldigt roligt och givande och vi har nyttjat vår utrustning och kompetens på ett bra sätt, säger Emmy.

Mattias som var med under NBG 08, säger att han hoppas på en insats denna gång, då det har fungerat bättre materielmässigt. Han säger också att han efter NBG kan tänka sig vara kvar som anställd soldat om fler från hans pluton väljer att stanna.