Inbjudan: Hemkomstceremoni för Sergeant Kenneth Wallin

Media inbjuds att närvara vid dagens ceremoni i samband med att den stupade soldaten hedras. Planet landar preliminärt klockan 19.45 på Ärna flygplats i Uppsala. Därefter följer en ceremoni. Samling för media sker klockan 18.45 på värnpliktsparkeringen utanför vakten vid Uppsala Garnison.

Media ges möjlighet att fotografera och filma delar av ceremonin.
Behov av intransport av till exempel OB-buss anmäls i god tid innan
till vakthavande befälet vid Luftstridsskolan på telefon 018 – 19 60 04.

Vid ceremonin medverkar Försvarsmaktens ledning och försvarsministern. Överflygning av JAS 39 Gripen genomförs. Hedersvakt och fanvakt samt musikkår från Livgardet medverkar.

Personal från I 19 och FS 19 kommer också att vara representerade.

Anmälan sker på plats. Medtag presslegitimation.