Höstbad för bandvagnar

Försvarsmaktens logistik och motorskola, LogS från Trängregementet i Skövde, arrangerar nu bandvagnsinstruktörskurs i Bodens garnison. På onsdagen den 27 oktober infann sig en känsla av förväntan på Ängesholmen norr om Boden. Det var dags för ett av delmomenten i utbildningen – som också benämns som det svåraste, övergång av vattendrag, närmare bestämt simning med bandvagn.

Med bandvagn på Luleå älv, här simmar en kursdeltagarna från Bilkåren med en bandvagn 309. I luckan syns instruktören Ingela Kronlund. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Försvarsmakten simmade för första gången med BVS 10, den är både tyngre och har bättre skydd. Den går betydligt djupare i vattnet men samtidigt också snabbare. I bakgrunden syns säkerhetsbåten med dykare ombord.
Försvarsmakten simmade för första gången med BVS 10, den är både tyngre och har bättre skydd. Den går betydligt djupare i vattnet men samtidigt också snabbare. I bakgrunden syns säkerhetsbåten med dykare ombord. Foto: Åsa Stubbfält/NTI-gymnasiet i Luleå
Kurschefen Ola Edvardsen gjorde första ”simturen” med BVS 10.
Kurschefen Ola Edvardsen gjorde första ”simturen” med BVS 10. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
En av vagnarna på väg upp efter genomfört täthetsprov.
En av vagnarna på väg upp efter genomfört täthetsprov. Foto: Åsa Stubbfält/NTI-gymnasiet i Luleå
Försvarsmakten simmade för första gången med BVS 10, den är både tyngre och har bättre skydd. Den går betydligt djupare i vattnet men samtidigt också snabbare. I bakgrunden syns säkerhetsbåten med dykare ombord. Foto: Åsa Stubbfält/NTI-gymnasiet i Luleå
Kurschefen Ola Edvardsen gjorde första ”simturen” med BVS 10. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
En av vagnarna på väg upp efter genomfört täthetsprov. Foto: Åsa Stubbfält/NTI-gymnasiet i Luleå

LogS utbildar just nu bandvagnsinstruktörer, 13 stycken deltar i kursen, åtta officerare och fem ur bilkåren. Utbildningen som genomförs i två omgångar och innefattar en grundläggande utbildning under barmarksförhållanden och en utbildning i vintermiljö. Den fem veckor långa grundläggande utbildningen genomförs just nu på i Bodens garnison.

Bandvagnsinstruktörer till Hemvärnet

Det råder brist på bandvagnsinstruktörer i Försvarsmakten. Kursdeltagarna kommer bland annat från Amfibieregementet AMF 1, Skaraborgs Regemente P 4 och Södra Skånska Regementet P 7. Dessutom deltar för första gången även personal ur en av frivilligorganisationerna. Fem bilkårister från hela landet utbildas och tanken är att de sedan ska kunna utbilda bandvagnsförare i Hemvärnets organisation.
– Det är jättebra att Bilkåren också kan vara med i de kurser som anordnas. Det behövs ständigt nya instruktörer för att Bilkåren ska kunna klara sina uppgifter, berättar Ingela Kronlund, utbildningsledare i Bilkåren och instruktör på kursen i Boden.

Stränga säkerhetsbestämmelser

Ett av kriterierna för samtliga blivande instruktörer är att kunna manövrera fordonet över ett vattendrag, något de fick visa prov på under onsdagen.
– Vi gör i inte det här så ofta och det är ju lite speciellt, ett flera ton tungt och till synes väldigt klumpigt fordon – som flyter! Att vi genomför det så sällan beror till främst på de rigorösa säkerhetsbestämmelser som gäller. Bland annat måste det finnas räddningsbåt, specialutbildade dykare och sjukvårdspersonal på plats när man genomför övningen, berättar Ola Edvardsen, kurschef.

Efter en noggrann säkerhetsgenomgång inleddes övningen med att alla vagnar gjorde ett täthetsprov. Varje vagn förankras med bogservajer i en annan vagn och backas ner i älven för att kontrollera att det inte kommer in vatten någonstans.

Ny bandvagn på gång

Simningsövningen genomfördes med tre typer av bandvagnar, 206, 208 och 309. Dessutom simmade Försvarsmakten för första gången med modellen BVS 10 MK2.
– Vi genomför just nu en studie för att kunna köpa in en ny bandvagnsmodell. BVS 10 är betydligt större och tyngre än både den gamla 206 och den nyare splitterskyddade 309. Den har också en kraftigare skydd, både när det gäller finkalibrig eld och minor. Vi passar därför på att göra olika tester med den under två av utbildningsveckorna här i Boden. Det gör vi för att se om den lämpar sig lika väl till syftet som de andra modellerna. Modellen är väl beprövad internationellt och används idag bland annat av både Storbritannien och Holland i Afghanistan, berättar Ola Edvardsen.

Den grundläggande delen av utbildningen avslutas andra veckan i november. Vinterdelen av kursen genomförs under två veckor i februari med en del i Boden och del i fjällmiljö.