Historiskt ögonblick när två stridsgrupper blev en

30 september hölls Transfer of Authority-ceremoni på Camp Ville. Anledningen var att två stridsgrupper slås ihop till en. Ledningen för den kommer att finnas på amerikanska Camp Bondsteele.

Länderna från de båda stridsgrupperna fanns representerade på Transfer of Authority-ceremonin på Camp Ville den 30 september. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Det svenska skyttekompnaniet var representerat i form av Bravo 20.
Det svenska skyttekompnaniet var representerat i form av Bravo 20. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Under ceremonin genomfördes den symboliska överlämningen av flanan.
Under ceremonin genomfördes den symboliska överlämningen av flanan. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Chefen för KFOR Erhard Bühler sa att transformeringen är att naturligt steg när säkerhetsläget i Kosovo förbättrats.
Chefen för KFOR Erhard Bühler sa att transformeringen är att naturligt steg när säkerhetsläget i Kosovo förbättrats. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Det svenska skyttekompnaniet var representerat i form av Bravo 20. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Under ceremonin genomfördes den symboliska överlämningen av flanan. Foto: Evelina Bomark
Chefen för KFOR Erhard Bühler sa att transformeringen är att naturligt steg när säkerhetsläget i Kosovo förbättrats. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten

Stridsgrupp Centre som Sverige tillhört tillsammans med Tjeckien, Slovakien, Finland, Irland och Turkiet, upphörde från och med 1 oktober. I stället är det nu Stridsgrupp East som tar över ansvaret över området. Stridsgrupp Centre har täckt ett stort område, framförallt vad gäller invånarantal med ungefär 1 miljon människor. Området innefattar också två gränsövergångar till Serbien. Att Kosovo stabiliseras betyder att KFOR:s organisation kan effektiviseras vilket i sin tur gör att färre trupper ska lösa uppgifter i ett större område eller i hela Kosovo. Sammanslagningen av stridsgrupperna har gjorts inom ramen för KFOR: (Kosovo Force) plan för att skapa flexibela styrkor som kan verka över hela Kosovo.

Förändringen bygger på att Natos uppfattning att säkerhetssituationen i stora delar av Kosovo är stabil och Kosovos egna säkerhetsinstitutioner är redo att ta över de uppgifter KFOR tidigare haft.
– Transformeringen gör att vi kan vara flexibla att reagera på hot mot säkerheten när som helst, var som helst. Den här förändringen representerar en naturlig process av den förbättrade säkerhetssituationen, säger chefen för KFOR Erhard Bühler.

Högkvarteret för Stridsgrupp Centre har funnits på finska Camp Ville och det var där ceremonin hölls under torsdagen. Länderna från Stridsgrupp Centre och Stridsgrupp East var representerade och en mängd gäster från övriga förband inom KFOR följde ceremonin. Erhard Bühler och cheferna för de båda stridsgrupperna, Markko Aherto och Francisco J. Neuman talade. De länder som funnits inom Stridsgrupp Centre kommer att fortsätta verka, antingen direkt under chefen för KFOR eller under Stridsgrupp East. Under ceremonin genomfördes den symboliska överlämningen av fanan. Chefen för Stridsgrupp Centre lämnade över Nato-fanan till chefen för Stridsgrupp East. Samtidigt flyttades fanorna från Sverige och de övriga länderna från de skyttesoldater som stod uppställda till samverkansofficerarna för att symbolisera att ländernas bidrag till KFOR nu skiftar. Den operativa verksamheten i den 22:a svenska kongtingenten som tar över i Kosovo i slutet av oktober kommer att utföras av samverkansgrupper, stabsofficerare och rådgivare.