Helikopter 9 - snart ett minne blott

Helikopter 9 kommer snart att lämna Försvarsmakten. Systemet står inför en total avveckling. Anders Sundberg är helikoptertekniker och den som håller samman Helikopterflottiljens del i avvecklingen av systemet.

Snart kommer beslut om att avveckla helikopter 9. Nermonteringen pågår för fullt. Foto: Nina Karlsson/Försvarsmakten
Det är viktigt att dokumentera alla delar så att inget faller i glömska.
Det är viktigt att dokumentera alla delar så att inget faller i glömska. Foto: Nina Karlsson/Försvarsmakten
Endast skalet återstår av den här helikoptern.
Endast skalet återstår av den här helikoptern. Foto: Nina Karlsson/Försvarsmakten
Nermonteringen av helikoptrarna är ett digert arbete som leds av Anders Sundberg.
Nermonteringen av helikoptrarna är ett digert arbete som leds av Anders Sundberg. Foto: Nina Karlsson/Försvarsmakten
Det är viktigt att dokumentera alla delar så att inget faller i glömska. Foto: Nina Karlsson/Försvarsmakten
Endast skalet återstår av den här helikoptern. Foto: Nina Karlsson/Försvarsmakten
Nermonteringen av helikoptrarna är ett digert arbete som leds av Anders Sundberg. Foto: Nina Karlsson/Försvarsmakten

På Bråvalla strax utanför Norrköping förvaras tolv stycken helikopter 9 i avvaktan på ett totalavvecklingsbeslut. Förberedelserna inför att systemet ska försvinna är i full gång. I en hangar finns till exempel två fullkomligt urblåsta helikoptrar. Anledningen att man har tömt helikoptrarna på allt tillbehör är att de snart ska skickas till Försvarsmaktens tekniska skola i Halmstad. Där kommer de att användas i räddningsutbildningen, bland annat i urlyftningsövningar.

Konservering

Ytterligare tio helikoptrar finns i en närliggande hangar. De här står till skillnad från de två andra helikoptrarna i en torrluftad byggnad. Det innebär att den håller den luftfuktighet som flygmateriel kräver, det vill säga under 50 procent. På det sättet undviks korrosion eller om inte annat så kan man avstanna korrosionsprocessen.

De här helikoptrarna är i luftburet skick, vilket innebär att man bland annat konserverat motorer och växlar för att de skall klara av att stå still utan att ta någon skada. Konservering betyder att man fyllt olja i motorer och växlar.

Helikopterflottiljen har gjort ett underlag som beskriver vilka maskiner som vore enklast och billigast att driftsätta om det skulle bli aktuellt. Skulle det ske behövs dock minst 300 timmars underhållsservice på respektive helikopter. En annan svårighet är också att det i dagsläget inte finns några reservdelar till dem.

Återanvändning

Vid en avveckling är det viktigt för Försvarsmakten att försöka återvinna så mycket materiel som möjligt. Helikopterteknikerna har därför tagit bort och sparat vissa delar. Till exempel ljusstrålkastarna som är desamma som till helikopter 15. Bladställen som rotorbladen förvaras i skulle också kunna anpassas till den maskinen.

Viss materiel kommer efter avvecklingen att gå direkt till skroten medan annat tas om hand ur miljöhänseende. Några helikoptrar kan även hamna på museer.
 – Avvecklingen har gått bra. Vi har dokumenterat allt eftersom det är viktigt att bevara alla individnummer på materielen ur ett flygunderhållsperspektiv, säger Anders Sundberg.

Även helikopter 4 väntar på ett avvecklingsbeslut, de maskinerna finns i Ronneby och Linköping.