Hårt arbete löser inkörningsproblem

Den första dagen av den gemensamma NBG-övningen Initial Effort, IE10, närmar sig sitt slut. På Blekinge flygflottilj, F 17 i Ronneby har regnet upphört och dimman ligger tät mellan tälten där Expeditionary Air Wing, EAW är baserad. EAW är flygvapnets bidrag till Nordic Battlegroup.

Från höger: Systemtekniker Nils Gustavsson med kollegorna Daniel Björkman och Tommy Roslin, samtliga hemmahörande på Norrbottens flygflottilj. Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten
Staffan Spendrup från Norrbottens flygflottilj är driftansvarig  för ledningssystemen.
Staffan Spendrup från Norrbottens flygflottilj är driftansvarig för ledningssystemen. Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten
Camilla Amcoff från Skaraborgs flygflottilj arbetar vid flygledningen.
Camilla Amcoff från Skaraborgs flygflottilj arbetar vid flygledningen. Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten
Staffan Spendrup från Norrbottens flygflottilj är driftansvarig för ledningssystemen. Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten
Camilla Amcoff från Skaraborgs flygflottilj arbetar vid flygledningen. Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten

Det leriga övningsfältet står mörkt och tyst. Men inne i tälten bedrivs fullt arbete. Staffan Spendrup från Norrbottens flygflottilj, F 21, som är ansvarig för driften av ledningssystemen det vill säga kommunikationsutrustning har en lång kväll framför sig.
– För vår del har början av övningen varit kantad av ett problem. Vi har inte fått hit all materiel vi behöver för att upprätta samband, vilket är vår huvuduppgift, säger Staffan.
Men med erfarenhet från tidigare NBG-övningar vet han att det kan gå trögt i början.
– Det blir alltid en uppstartssträcka. Vi jobbar hårt och kommer snart att ha löst problemen.

Kyla och värme

Nils Gustavsson som också är hemmahörande på F 21 är systemtekniker och arbetar med strömförsörjningen. Även han jobbar hårt för att lösa ett väsentligt problem.
– Teknikutrymmen behöver kyla, och alla tält värme. Fram tills alldeles nyss hade vi bara fyra elverk, hälften av vad vi behöver. säger Nils.
– Nu har vi skaffat fram åtta elverk, men har inte sammankopplingsmoduler till alla. Sammankopplingsmodulerna gör att ström levereras trots att ett av elverken slutat fungera.

Inga konstigheter

Vid övningens flygledning arbetar Camilla Amcoff från Skaraborgs flygflottilj, F 7. Hon planerar transportflygplanet C-130 Hercules flygning och landning.
– För vår del har arbetet gått bra. Vi var i Afghanistan i somras, och vanan sitter i.
Camilla ser inga problem med de tekniska svårigheterna hennes kamrater handskas med.
– Det är inga konstigheter att saker inte fungerar till en början, eftersom det är så många förband som samverkar. Alla är fast beslutna om att lösa sin uppgift, och det kommer vi göra, ler Camilla Amcoff.