Framåt – utan dröjsmål

På en blöt grusväg, omgiven av gamla trähus och containrar, övas strid i bebyggelse. Plutonen är Alpha Tango från skyttekompaniet på Skaraborgs regemente, P 4, och är en del av Core Battalion, den bataljon som utgör huvuddelen av NBG. Övningen är Initial Effort i Eksjö.

För att framryckningen ska gå smidigt ger stridsparen understöd till andra framryckande soldater. Foto: Marcus Boberg/Försvarsmakten
Plutonchefen Jimmy Ågesjö har genomgång inför övningsmomentet.
Plutonchefen Jimmy Ågesjö har genomgång inför övningsmomentet. Foto: Marcus Boberg/Försvarsmakten
David Eriksson är utbildad på I 19 i Boden och går som kulspruteskytt i täten under framryckningen.
David Eriksson är utbildad på I 19 i Boden och går som kulspruteskytt i täten under framryckningen. Foto: Marcus Boberg/Försvarsmakten
Överstelöjtnant Jonas Nilsson, övningsledare.
Överstelöjtnant Jonas Nilsson, övningsledare. Foto: Marcus Boberg/Försvarsmakten
Plutonchefen Jimmy Ågesjö har genomgång inför övningsmomentet. Foto: Marcus Boberg/Försvarsmakten
David Eriksson är utbildad på I 19 i Boden och går som kulspruteskytt i täten under framryckningen. Foto: Marcus Boberg/Försvarsmakten
Överstelöjtnant Jonas Nilsson, övningsledare. Foto: Marcus Boberg/Försvarsmakten

– Den här vägen är en simulerad bygata som vi ska ta kontroll över, säger övningsledaren, överstelöjtnant Jonas Nilsson.

Momentet görs i samverkan med militärpolisen, MP, som här har till uppgift att ta hand om eventuella krigsfångar. Efter genomgång av plutonchefen och MP-chefen ställer soldaterna upp sig i respektive grupper, färdiga för strid.

Inlevelsen är total när momentet väl sätter igång. Soldaterna manar på varandra och tar snabbt skydd för att undvika den fientliga elden. Plutonen vinner allt mer mark och omhändertar krigsfångar och fingerat skadade kamrater.

Efter närmare en halvtimmes strid kommer orden: ”Övningen avbryts” och samtliga soldater kallas tillbaka till utgångspositionen. Cheferna ger sin syn på hur genomförandet gick, följt av att soldaterna får femton minuters vila innan det är dags för nästa moment. Att allt gått bra saknar betydelse. Det ska bli ännu bättre i nästa försök.

Fokusera

Övningsledaren Jonas Nilsson anser det är viktigt att ta en uppgift åt gången:
– Under en övning av det här slaget är viktigt att fokusera, säger han innan han beger sig av för att förbereda det andra genomförandet.

Kapten Jimmy Ågesjö är plutonchef för pluton Alpha Tango. I plutonen ingår fyra grupper, totalt omfattar plutonen 41 soldater, samtliga svenskar. Den här förmiddagen övar plutonen framryckning längs väg i en by på övningsfältet. I ett av övningsmomenten samverkar plutonen med en MP-pluton, i vilken det ingår såväl estniska, finska, irländska och svenska soldater.
– Vad behöver ni för förberedelsetid? Ingen hoppas jag!”, ropar plutonchefen under övningsgenomgången. Svaret är inte det önskade, en grupp behöver byta kanal på sin radio.
Det är inte första gången plutonen övar strid i bebyggelse tillsammans, vilket snart märks på deras samspel vid framryckningen.

Framåt, framåt

”Skjutgräns höger, vita huset!”, repeteras snabbt ut vid första stridskontakten och alla i plutonen vet sin plats direkt. Efter en stund lägger sig röken från intensiv eldgivning över området och ett krävande ”framåt, framåt!” hörs från plutonchefen. Hela enheten avancerar efter gatan. Gruppchefernas uppmaningar dränks i ljudet från helikoptrar och en allt intensivare eldgivning.

Efter genomförandet utvärderas både plutonen i sin helhet och därefter de fyra grupperna var för sig.

Löste uppgiften

En av soldaterna i gruppen är David Eriksson. David, som gjorde sin värnplikt i Boden 2008 är kulspruteskytt och går först i gruppen under framryckning.
– Genomförandet idag gick hyfsat. Kanske inte det bästa moment vi gjort, men vi löste uppgiften, berättar David Eriksson innan han återgår till gruppen för några minuters vila innan nästa moment sätter fart.