Försvarsmaktens utredning om dödskjutningen i Afghanistan är klar

Försvarsmaktens egen undersökning av dödsskjutningen i Afghanistan den 7 februari i år där två svenska officerare och en lokalanställd tolk dödades är nu färdig. Resultatet har redovisats för överbefälhavaren och anhöriga till de stupade officerarna samt de soldater som var direkt inblandade i händelsen. I Afghanistan har de anhöriga till tolken Mohammad Shahab Ayoubi även blivit informerade.

– Det känns bra att vi nu har en slutgiltig rapport från Försvarsmaktens undersökningskommission och kan komma till ett avslut i denna mycket tragiska händelse, säger generalmajor Berndt Grundevik, armétaktisk chef.

De förslag på åtgärder och förbättringar som lyfts fram i rapporten är en del av det ständigt pågående förbättringsarbete som genomförs i Försvarsmakten för att utveckla insatsen och verksamheten i Afghanistan.

Anledningen till att Försvarsmaktens egen rapport har dröjt är att man har inväntat åklagarens utredning för att därefter analysera den samma.

Försvarsmaktens utredning är hemlig på grund av att den berör försvars- och utrikessekretess.

Syftet med Försvarsmaktens egen utredning avseende händelserna i Afghanistan den 7 februari var att:

  • Klarlägga såväl händelseförlopp som orsaker till händelsen
  • Efterhand till Försvarsmaktens säkerhetsinspektör lämna förslag till omedelbara åtgärder
  • Efter genomförd undersökning lämna rapport med rekommendationer som har som mål att förebygga en upprepning av händelsen eller begränsa effekten av liknande händelser

De svenska soldaterna, kapten Johan Palmlöv och löjtnant Gunnar Andersson, samt den lokalanställde tolken Mohammad Shahab Ayoubi, dödades när de blev beskjutna vid ett besök hos afghanska vägpolisens checkpoint vid byn Gurgi Tepa den 7 februari i år. Ytterligare en svensk soldat skadades i samband med striden som uppstod.