Försvarsmakten bärgar dumpad ammunition

Just nu pågår ett intensivt arbete med att plocka upp och oskadliggöra dumpad ammunition ur Pengsjön i Västerbotten.  Det handlar om lådor med ammunition, dumpad under mitten av 50-talet, som ansågs vara gammal och osäker.

Röjdykare förbereder söksystem inför en sökuppgift Foto: Försvarsmakten
Ammunitionslåda lastad på en släde för att kunna bärgas försiktigt
Ammunitionslåda lastad på en släde för att kunna bärgas försiktigt Foto: Försvarsmakten
Ammunitionslådorna är ibland helt eller delvis nedsjunkna i bottensedimentet
Ammunitionslådorna är ibland helt eller delvis nedsjunkna i bottensedimentet Foto: Försvarsmakten
Ammunitionslåda lastad på en släde för att kunna bärgas försiktigt Foto: Försvarsmakten
Ammunitionslådorna är ibland helt eller delvis nedsjunkna i bottensedimentet Foto: Försvarsmakten

Från Röjdykardivisionen arbetar nu ett tiotal personer med att bärga en stor mängd 20 millimeters luftvärnsammunition i Pengsjön utanför Umeå. Tidigare har man genomfört insatser i området för att fastställa ammunitionens kondition för att kunna bedöma riskerna med en bärgning. Ammunitionen bedöms vara mycket stötkänslig och det finns en hel del risker med att ta upp den ur vattnet.

– Om man hittar ammunition eller ammunitionsliknande föremål så är det livsfarligt att röra eller påverka den, både i vattnet och på land. Man skall fotografera objektet och kontakta polisen. Det säger Peter Hagström som är chef för gruppen som arbetar med bärgningen.
 
En utmaning för dykarna är att i största möjliga mån undvika att röra ammunitionslådorna. Därför har Röjdykarna arbetat under flera veckor med förberedelser. De har bland annat testat olika metoder för hur ammunitionen ska bärgas på ett säkert sätt. När ammunitionen lyfts ur sjön kommer den att transporteras i en särskild bombtransport till ett avspärrat område på Umeå skjutfält. Där kommer den att sprängas under kontrollerade former.