Force Commanders reflektioner efter "Bold Lightning"

I samband med övningen ”Bold Lightning”, som genomförts i Eksjö de senaste två veckorna uttryckte ett 20-tal deltagare missnöje med tillämpningen av det arbetstidsavtal som gällde för övningen och lämnade densamma. Det här är Force Commander, Brigadgeneral Stefan Anderssons reflektioner efter övningen:

En helikopter 15 och en sjukvårdsbandvagn under övningen Bold Lightning. Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten
"En drake lyfter inte i medvind - det krävs motvind", skriver Force Commander Stefan Andersson i reflektion efter övningen "Bold Lightning"
"En drake lyfter inte i medvind - det krävs motvind", skriver Force Commander Stefan Andersson i reflektion efter övningen "Bold Lightning" Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten
"En drake lyfter inte i medvind - det krävs motvind", skriver Force Commander Stefan Andersson i reflektion efter övningen "Bold Lightning" Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten

Jag har uppfattat att det finns såväl oro som frustration hos en del av våra soldater. Upplevda brister i information om avtal, villkor under övningen "Bold Lightning" samt säkert något mer, skapade en situation där soldater valde att lämna övningen. Jag vet att ansvariga i Högkvarteret och på förbandsnivån arbetar med frågorna och jag är förvissad om att information delges så fort som möjligt.

Jag känner att detta är väldigt tråkigt - av det enkla skälet att jag under mina besök vid förbanden mött en hög motivation, en stark vilja och höga krav över att få bra utbildning och realistiska övningar. Nu upplevs tyvärr att det finns otydligheter avseende bland annat avtal och villkor. Enligt min uppfattning så finns dessa, både för tjänstgöring i Sverige och vid en insats utomlands. Dessutom pågår arbete med att ta fram ett nytt utlandsavtal i och med att lagen om utlandsstyrkan upphör vid nyår (det gamla avtalet gäller fram till dess att det nya är färdigt).

Nu handlar det bara om att informationen om dess innebörd når ut. Att få rätt information om vad som gäller vid en anställning är ju en självklarhet! Därför hoppas jag nu att de i Försvarsmakten som har en del i detta, lägger all kraft på att förmedla den information som varje anställd behöver.

Nu är det ungefär 80 dagar kvar till dess att vår beredskap inleds. Vår kraft måste därför läggas på det vi är satta att lösa - vi har en uppgift att utveckla förband och förmågor som skall kunna stå till EU:s förfogande som ett säkerhetspolitiskt instrument.

Vi får inte tappa fokus – som är att genom fortsatt utbildning och övning, gå in i höstens övningsserie. Förband från våra samarbetsländers är sedan en tid tillbaka i Sverige och förbereder och samövar med våra svenska delar, för att kunna delta i övningarna "Initial Effort" och "Joint Action".

Nordic Battlegroup är en multinationell stridsgrupp, där förband, funktioner och förmågor är beroende av varandra. Därför har vi alla en viktig roll att fylla och alla behövs!

Ibland möts vi av motgångar - men det tror jag vi även kommer att göra den dag vi eventuellt blir insatta - och om vi inte kan hantera motgångar hemma i lugna och trygga Sverige - hur ska vi då kunna hantera det i ett kanske komplext insatsområde?

En drake lyfter inte i medvind - det krävs motvind - och med detta sagt önskar jag er alla en lugn och avkopplande helg. För snart drar "Initial Effort" igång.

Vi ses på fältet!

Stefan J Andersson
Force Commander
Nordic Battlegroup