Flygande vägspärr

Helikoptern landar, ut springer soldater med raska steg mot det angivna målområdet. De första mannarna ansvarar för att säkra omgivningen. Därefter börjar soldaterna bygga upp en checkpoint, eller air mobile checkpoint som det kallas när en helikopter är inblandad i upprättandet av en vägspärr.

Helikoptrarna har precis landat, de soldater som kommer ut först ansvarar för att säkra omgivningen. Foto: Alexander Gustavsson/informationssoldat
Stopp! Här kontrolleras vad som transporteras, ett bra verktyg när gäller att stoppa vapen och droghandel längs vägar.
Stopp! Här kontrolleras vad som transporteras, ett bra verktyg när gäller att stoppa vapen och droghandel längs vägar. Foto: Alexander Gustavsson/informationssoldat
Soldaten Albin Gustavsson är väl insatt i hur man arbetar vid en checkpoint.
Soldaten Albin Gustavsson är väl insatt i hur man arbetar vid en checkpoint. Foto: Alexander Gustavsson/informationssoldat
Den här dagen blev soldaterna beordrade att upprätta en checkpoint vid en stationär vägspärr.
Den här dagen blev soldaterna beordrade att upprätta en checkpoint vid en stationär vägspärr. Foto: Alexander Gustavsson/informationssoldat
Stopp! Här kontrolleras vad som transporteras, ett bra verktyg när gäller att stoppa vapen och droghandel längs vägar. Foto: Alexander Gustavsson/informationssoldat
Soldaten Albin Gustavsson är väl insatt i hur man arbetar vid en checkpoint. Foto: Alexander Gustavsson/informationssoldat
Den här dagen blev soldaterna beordrade att upprätta en checkpoint vid en stationär vägspärr. Foto: Alexander Gustavsson/informationssoldat

Checkpoints är ett verktyg som militärer använder för att kontrollera sin omgivning. Arbetet runt dessa sker enligt givna rutiner. Under Nordic Battlegroups övning i Eksjö får soldaterna träna på det här genom att upprätta temporära vägspärrar. Går allt enligt planerna är arbetet klart inom en tidsram av 20 till 30 minuter.

Varierande uppgifter

En checkpoint sätts upp när ett förband ska kontrollera vad som transporteras längs en väg. Den är också ett bra verktyg när gäller att hindra vapen och droghandel längs trafikleder.– Ibland är vårt uppdrag att söka efter en person, då är checkpoints ett bra verktyg för att lösa uppgiften, säger soldaten Albin Gustavsson.

Att ligga steget före

En temporär väggspärr kan användas i cirka 60 minuter. Är den i bruk längre finns risken att det eftersökta målet får uppgifter om avspärrningen och därför väljer en annan väg.
– En timme är normal tid för en vägspärr, sen vet alla var den finns och då har den tappat sin funktion, förklarar soldaten Gustavsson.

Fasta rutiner

När ett fordon omhändertas vid en checkpoint sker arbetet enligt fasta rutiner. Föraren blir först visiterad och får sedan öppna samtliga dörrar till bilen. Anledningen till att föraren själv får göra detta är att undvika skadeanmälningar mot de verksamma militärerna. Passagerarna blir förda till en plats en bit bort från fordonet, där de visiteras noggrant. Kroppsvisitationer ska alltid göras av en person av samma kön.

Nästa fas - lokal polis

I bästa fall hittar vägpatrullen inget misstänkt i fordonet eller hos trafikanterna och föraren får kliva in i sitt fordon för att köra vidare. Om soldaterna hittar något de letar efter inleds nästa fas i omhändertagandet. Då kopplas den lokala polisen in i arbetet.