Explosion skadade svenskarna

De två soldater som under måndagen skadades allvarligt var vid skadetillfället grupperade på en höjd när en explosion skadade dem i benen.

Soldaterna tillhörde en enhet som vid sammanstöten var placerade ett par hundra meter bakom den främre och först beskjutna delen av konvojen. De var en del av omkringförsvaret av sin egen grupp och de hade tagit eldställningar på en höjd i direkt anslutning till de egna fordonen för att där få bättre observationsmöjligheter för närskyddet. I anslutning till denna gruppering inträffade en explosion som skadade de två. De gavs en kvalificerad sjukvårdshjälp direkt på skadeplatsen innan avtransport med helikopter till det tyska fältsjukhuset på Camp Marmal utanför Mazar-e-Sharif. Båda soldaterna är erfarna och har tidigare tjänstgjort i Afghanistan.

Händelsen är för närvarande under utredning, enligt normal rutin vid sådana här händelser. För närvarande finns inga indikationer på att afghansk säkerhetspersonal skulle ha varit inblandad i denna explosion. Dessa uppgifter bör av den anledningen betraktas som spekulationer.

*) Svensk-finska Provincial Reconstruction Team Mazar-e-Sharif