Examinerade som specialinstruktörer

Regementet har nu två nya specialinstruktörer inom området CBRN. Mats-Einar Wallin och Fredrik Ludvigsen examinerades fredagen den 15 oktober vid Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC i Umeå. Förkortningen CBRN står för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära stridsmedel.

De nya specialinstruktörerna vattenbegjuter en läckande ammoniaktank. Foto: Försvarsmakten
De nya specialinstruktörerna vid I 19, Fredrik Ludvigsen och Mats-Einar Wallin.
De nya specialinstruktörerna vid I 19, Fredrik Ludvigsen och Mats-Einar Wallin. Foto: Försvarsmakten
Fredrik Ludvigsen visar upp en lyckad senapsgasindikering på hans indikeringsstation.
Fredrik Ludvigsen visar upp en lyckad senapsgasindikering på hans indikeringsstation. Foto: Försvarsmakten
Löjtnant Wallin förseglar här ett biologiskt prov.
Löjtnant Wallin förseglar här ett biologiskt prov. Foto: Försvarsmakten
De nya specialinstruktörerna vid I 19, Fredrik Ludvigsen och Mats-Einar Wallin. Foto: Försvarsmakten
Fredrik Ludvigsen visar upp en lyckad senapsgasindikering på hans indikeringsstation. Foto: Försvarsmakten
Löjtnant Wallin förseglar här ett biologiskt prov. Foto: Försvarsmakten

Specialinstruktörskursen är en tvådelad kurs som har genomförts från slutet av augusti till mitten av oktober. Första kursdelen DIM/DECON som det tidigare rapporterats från gick under veckorna 34 till 36 medan själva specialinstruktörsskedet gick veckorna 38 till 41.

Under första veckan av specialinstruktörsskedet studerades samverkan och stöd mellan försvaret och civila räddningsmyndigheter vid olyckstillbud med kemikalier. Inledningsvis hos räddningstjänsten i Umeå där grunderna kring hur den civila räddningsberedskapen är organiserad samt vilken utrustning de har.

Praktik på Sandö

Därefter omsattes detta i praktik på myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, på Sandö. Eleverna fick där prova på kemdykning och släckningstekniker vid kemisk brand på och övningsanläggningen. Veckan avslutades med besök på Norrlands universitetssjukhus där den civila räddningskedjan inom sjukvården vid kemolyckor studerades.

Andra veckan inleddes med gemomgång av biologiska stridsmedel varefter kunskaperna omsattes i praktisk övning i så kallad B-provtagning. Eleverna utbildades sedan på de simulatorinstrument som finns att tillgå vid soldatutbildning och fick sedan bygga upp en övningsbana där simulatordetektering genomfördes.

Skarpa övningar

Tredje och avslutande veckan gick helt i skarpa övningars tecken och eleverna examinerades som övningsledare med skarpa kemiska preparat. Till en början fick eleverna träna på hur övningar med skarpa preparat byggs upp. Därefter skedde examinationen som övningsledare med trupp ur SkyddC polisutbildning.

Efter provskrivning fick eleverna högtidligt ut sina kursbevis, skarpövningsbehörigheter samt det uniformstecken som i framtiden visar att de är specialinstruktörer inom området CBRN. Försvarsmakten har i och med kursavslutningen fått sex nya CBRN-specialinstruktörer, eleverna kom förutom de två från I 19 från SkyddC, Lv 6 och Ing 2.