Ett steg närmare beredskap

Under tisdagen avslutades Initial Effort, den andra delen av den övningsserie som leder fram till beredskapsperiodens start den 1 januari 2011. Momentet var en bataljonsuppgift, det vill säga att man satte in tre kompanier med understödjande delar i en enda gemensam uppgift.

Målet i sikte – misstänkt vapengömma. Foto: Jens Ramhöj/Försvarsmakten
Delar ur bataljonstaben leder förbandet mot målet.
Delar ur bataljonstaben leder förbandet mot målet. Foto: Jens Ramhöj/Försvarsmakten
En soldat som blev i övningen beskjuten av milismännen dras undan för att tas om hand av sjukvårdspersonal.
En soldat som blev i övningen beskjuten av milismännen dras undan för att tas om hand av sjukvårdspersonal. Foto: Jens Ramhöj/Försvarsmakten
Soldaten som försökte fly tas om hand.
Soldaten som försökte fly tas om hand. Foto: Marcus Boberg/informationssoldat
Delar ur bataljonstaben leder förbandet mot målet. Foto: Jens Ramhöj/Försvarsmakten
En soldat som blev i övningen beskjuten av milismännen dras undan för att tas om hand av sjukvårdspersonal. Foto: Jens Ramhöj/Försvarsmakten
Soldaten som försökte fly tas om hand. Foto: Marcus Boberg/informationssoldat

Mitt ute i skogen, i den lilla orten Hjältevad cirka två mil öster om Eksjö, hade milisen hittat en perfekt plats, helt undangömd från myndighetens ögon. Vapengömman var vald med omsorg och hade med tiden blivit allt större. Någon hade berättat för soldaterna om nattliga besök i det ensliga huset och spaningspatruller bekräftade att det hände något mystiskt på denna plats i det fiktiva landet ”Southland” där EU:s stridsgrupp befann sig. 

Stridsplanen

Den första delen i den stridsplan som ställföreträdande bataljonschefen, kommendör Jörgen Engroos, utformat tillsammans med ledningslaget för att bekräfta den misstänkta vapengömman, var att ge det finska kompaniet uppgift att spärra av alla ingående vägar i området, en så kallad yttre ring. Skvadronen från K 3 fick uppgift att spana och vid behov slå ut en misstänkt milisgruppering cirka sju kilometer längre söderut där milisen förfogade över granatkastare som skulle kunna öppna eld mot NBG:s enheter i Hjältevad.

Del två i stridsplanen var att med en inre ring närmast det misstänkta huset säkerställa att ingen kunde ta sig in eller ut. Därefter skulle kompaniet från P 4 i Skövde slå till och bekräfta alla misstankar. Eftersom man inte var helt säker kunde man ju inte bara använda våld från början.

Tidigt i soluppgången

Tidigt på tisdagsmorgonen, just i soluppgången, låg soldaten Axelsson från Ing 2 i Eksjö, och observerade husen i skogsgläntan. Även om han var kall och frusen efter den kalla natten och det inte hänt så mycket som kunde bekräfta att det var en vapengömma, var han medveten om att hans observationer skulle vara av högsta betydelse för de soldater som skulle slå till.

Samtidigt vid den yttre ringen

Strax norr om Hjältevad fanns en av de vägspärrar som det finska kompaniet upprättat för att förhindra att fientliga fordon tar sig in eller ut ur det bevakade området. Under tiden som de svararde för vägspärren blev flera fordon stoppade. Varje ekipage behandlades på samma sätt, enligt samma rutiner; bilen ska genomsökas och passagerarna visiteras. Plötsligt var det en förare som försökte smita från visitationen. Soldaterna reagerade snabbt och fick ner honom på marken där han handfängslades och visiterades. Militärpolisen tillkallades för att ta hand om personen.

NBG slår till

Soldaterna från P 4:s kompani hade samtidigt tagit sig fram till i närheten av huset och smög fram längs en svacka i terrängen. Med några soldater som understöd närmade sig den främsta styrkan några män som stod i närheten av byggnaderna. Plötsligt öppnade männen eld och en av soldaterna blir träffad. Därmed var det bekräftat. Det var fientligt inställda personer och NBG soldaterna kunde därmed använda mer våld för att genomföra sitt uppdrag.

Med understöd från det egna granatkastarkompaniet för tog sig den anfallande styrkan fram till husen och omringade dem. En genomsökning bekräftade misstankarna. Vapen som skulle ha kunnat orsaka mycket skada för både civila och militära enheter i landet var omhändertagna. NBG hade löst sin uppgift. 

Vägen mot beredskap

Efter vård och välbehövlig vila startar övningarna snart upp igen. Övningen då kallas för Joint Action 2010 och pågår mellan den 8 och 18 november. Övningsområdet sträcker sig från Ronneby i söder, via Hagshult söder Jönköping upp till Skövde och Tidaholm i norr.

Fortsätt att följa den Nordiska stridsgruppen på dess väg mot beredskap här på www.forsvarsmakten.se/nbgovning.