Ett lyft för stridsbåten

Utvecklingen med den Nederländska marinen har nått ytterligare ett steg vad avser stridsbåtar. Nyligen genomfördes prov och försök med att lyfta stridsbåtar med dävert från det nederländska amfibiestridsstödsfartyget Johan de Witt. Övningarna kallas för Multinational Operational Experiment, MOE.

Amfibiestridsstödsfartyget Johan de Witt genomför lyft av stridsbåt. Foto: Förste sergeant Århling/Amfibieregementet
Major Fredrik Lindblad, chef stridsbåtskompaniet följer lyften tillsammans med den holländske generalmajoren van Ede.
Major Fredrik Lindblad, chef stridsbåtskompaniet följer lyften tillsammans med den holländske generalmajoren van Ede. Foto: Förste sergeant Århling/Amfibieregementet
Major Fredrik Lindblad, chef stridsbåtskompaniet följer lyften tillsammans med den holländske generalmajoren van Ede. Foto: Förste sergeant Århling/Amfibieregementet

Att stridsbåtarna har ett stort användningsområde både i form av trupptransporter, sjukvårdskapacitet, ledningsplattform och inte minst som ett vapensystem är för det svenska försvaret inga nyheter.

Andra nationer har under en längre tid visat allt större intresse för stridsbåtskonceptet. Flera marina nationer, bland annat Storbritannien och Holland har haft personal i Sverige på Amfibieregementet i olika omgångar med syfte att lära sig både köra och hantera hela stridsbåtssystemet. 

Stort intresse

Tidigare dockningsövningar med systerfartyget Rotterdam, nu senast i Sverige har fungerat utmärkt med stridsbåtar. Det är dock viktigt att hela konceptet kan fungera ombord på dessa fartyg då det finns ett stort intresse av att införskaffa stridsbåtar till den nederländska marinen. Utöver dockning skall stridsbåten också kunna transporteras över en längre sträcka och lyftas, därför genomfördes testerna. Tanken är att stridsbåten skall ersätta den något föråldrade nederländska landstigningsbåten.

Imponerad

Lyften med stridsbåtar i Holland, följdes med stort intresse av generalmajor A. G van Ede som är ställföreträdande marinchef i Nederländerna.
– Jag är mycket imponerad av stridsbåtens förmåga och möjligheter, sa generalmajor van Ede.

Det finns endast en nackdel med stridsbåten jämfört med den nederländska landstigningsbåten, sett ur ett holländskt perspektiv, det är att det inte finns möjlighet att transportera fordon på stridsbåten på grund av dess storlek, annars är stridsbåten överlägsen.

Nederländska dykare genomförde också tester med stridsbåten för att kontrollera om den kan fungera som en dykplattform, de var också mycket nöjda med resultatet.

De nu genomförda testerna ökar än mer möjligheterna till gemensamma insatser mellan Sverige och Nederländerna, Amfibiebataljonen tar ytterligare ett stort steg mot interoperabilitet.