”Ett ansvar som jag gillar”

Mathias Bergqvist sitter på logementet och äter ärtsoppa ur en plastburk som han värmt i mikron. Sedan fem veckor tillbaka är han anställd gruppchef på Livgardet.

De nya gruppcheferna har ett större ansvar och leder grupperna i strid. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Niklas, Linus och Mathias är nyanställda på Livgardet.
Niklas, Linus och Mathias är nyanställda på Livgardet. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
På 15. MP-kompaniet samlas personalen för att diskutera aktuella frågor.
På 15. MP-kompaniet samlas personalen för att diskutera aktuella frågor. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Livgardet bygger om för att möta de nyanställdas behov.
Livgardet bygger om för att möta de nyanställdas behov. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Niklas, Linus och Mathias är nyanställda på Livgardet. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
På 15. MP-kompaniet samlas personalen för att diskutera aktuella frågor. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Livgardet bygger om för att möta de nyanställdas behov. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

– Den största skillnaden jämfört med värnplikten är nog hur man blir behandlad. Jag har fått ett tydligt ansvar som jag förväntas ta. När jag talar med befälen är det som ett vanligt samtal. Det känns som att vi ligger på samma nivå, och det är ett ansvar som jag tycker om, säger han.
– Förväntningarna är högre nu, men kraven rimliga, fyller kamraten Niklas Blank i.
– Ja, det här är mer som utlandstjänst. Befälen är schysta och lätta att prata med säger Linus Rådman.

Sedan de anställdes har soldaterna och gruppcheferna på 2. skolkompaniet pårustats och repeterat saker de lärt sig under värnplikten. De har tränat exercis, sjukvård, skyddsvaktstjänst och strid samt fått en arbetstagarutbildning där de lärt sig vilka rättigheter, möjligheter och skyldigheter man har som anställd.

– Syftet med repetitionen har varit att fastställa om soldaterna har de grundkunskaper som krävs, och om det är något vi behöver komplettera med, säger kompanichefen Thomas Rothdeutsch.

Höga krav på officerare


Att anställda upplever sig bli behandlade annorlunda än de blev under värnplikten förklarar Thomas Rothdeutsch ur ett utbildnings- och utvecklingsperspektiv.
– När vi arbetade med värnpliktiga fick vi lägga mycket kraft på att se till att alla hade ätit, fått tillräckligt med sömn och att de hade rätt utrustning med sig. De soldater vi anställer nu har uppnått en högre grad av personlig mognad och behöver inte lika mycket pekpinnar. De är dessutom mycket duktiga och lojala, och det tycker jag är jättekul, säger Thomas Rothdeutsch.

Han tillstår dock att det nya systemet med anställda har inneburit vissa förändringar för officerarna.
– I och med att soldaterna stannar länge och blir duktigare ställs det högre krav på oss. Befälen måste alltid vara i god fysisk form och vara goda föredömen. Plutoncheferna får dessutom ett större personalansvar eftersom jag själv inte har möjlighet att administrera hela kompaniet.

Thomas Rothdeutschs kollega Johan Jönsson, ställföreträdande chef på 15. militärpoliskompaniet, håller med.
– Det nya systemet med anställda soldater kräver mer av ledarskapet. Man måste våga vara chef och samtidigt kollega. Det är en balans som kräver både ärlighet och fingertoppskänsla, säger Johan Jönsson.

Större ansvar hos gruppcheferna


En tydlig förändring är att gruppcheferna fått ett större ansvar i träningen av soldater.
– Gruppchefen står inte vid sidan av gruppen och ger direktiv. Gruppchefen leder gruppen i övningar och tränar därigenom sig själv samtidigt som sin grupp. Plutonchefen utvärderar gruppcheferna och kommer med tips. Vid plutons strid leds plutonen av plutonchefen som då tränar sig själv i plutonen på samma sätt som gruppchefen tränar i gruppen, säger Thomas Rothdeutsch.

– Vi har fått lära oss mycket om hur man arbetar med grupper och hur en grupp ska fungera. Det har inneburit ett större egenansvar och att vi som är gruppchefer håller ordning och reda, säger Mathias Bergqvist.

En annan sak som skiljer verksamheten från värnpliktssystemet är att plutonens timme har tagits bort och att det inte längre finns någon förtroendeman.
– Har man ett problem går man till sin gruppchef. Om gruppchefen inte kan lösa problemet är plutonchefen nästa steg och så vidare. Om en soldat tycker att plutonchefen har gjort fel så går soldaten direkt till plutonchefen och säger det. Jag anser att problem ska lösas så nära källan som möjligt eftersom det ger större ärlighet i systemet, säger Thomas Rothdeutsch.

På 15. MP-kompaniet genomför man regelbundna samlingar där personalen kan ta upp viktiga frågor med pluton- eller kompanichefen.
– Jag tycker att det viktigt att ta del av soldaternas åsikter, och att soldaterna ges möjlighet att ställa raka frågor direkt till sina befäl, säger Johan Jönsson.

Internationella förväntningar


Efter fem veckors anställning är Mathias Bergqvist och hans kamrater taggade på internationell tjänst.
– Jag ser fram emot det. Det är något jag har varit intresserad av ända från början, och det tror jag att alla är. Personligen ser jag det som en utmaning och en känsla av att man gör någonting bra. Att man kan hjälpa andra. Om cheferna sa att träningen börjar idag och att vi åker om sex månader så skulle alla jubla.