”Det finns inga vanliga dagar”

Soldatyrket är någonting nytt på den svenska arbetsmarknaden. Vad soldaterna gör i Afghanistan har nog de flesta en uppfattning om, men vad innebär yrket i vardagen här hemma?

Anställda soldater på övning i Villingsberg. Foto: Jens Ramhöj/Försvarsmakten
– Det finns ingen vanlig dag på jobbet, säger Nicklas Möller.
– Det finns ingen vanlig dag på jobbet, säger Nicklas Möller. Foto: Caroline Johansson/Försvarsmakten
– Det finns ingen vanlig dag på jobbet, säger Nicklas Möller. Foto: Caroline Johansson/Försvarsmakten

Niklas Möller arbetar på 31:a luftburna bataljonen och har varit på K 3 i närmare fyra år. Först som värnpliktig, sedan som anställd soldat och jägarbefäl i strategiska reserven, IA 09. Och nu som skarpskytt i Nordic Battlegroup, NBG.

Frågar man honom får man samma svar som från många andra. Det går helt enkelt inte att beskriva en vanlig dag på jobbet, eftersom det inte finns någon sådan.
– Det är ett omväxlande jobb, och det vi gör beror helt på vad det är som är aktuellt just nu. Generellt börjar arbetsveckan på måndag vid lunchtid så att vi som pendlar har möjlighet att vara hemma en hel helg. Vi kommer från hela Sverige, så för många är det en förutsättning för att det ska fungera. Sedan har vi även en kort dag på fredagar, då vi slutar efter lunch av samma anledning. Dagarna däremellan jobbar vi desto längre och har arbetsdagar på cirka tolv timmar, säger Niklas.

Allt måste stämma

Arbetsdagarna fylls med en rad olika moment som handlar om att man ska vara redo när det krävs. Under hösten ligger fokus givetvis på de övningar som genomförs inom NBG.
– Idag har vi bland annat varit ute på fordonsmarsch för att kontrollera att allt fungerar inför nästa övning, vilket det inte gjorde. Så nu jobbas det intensivt med det. Och det är så dagarna är. Man förbereder sig inför nästa stora grej, och vad det innebär varierar hela tiden. Allt som kan tänkas hända under en skarp situation ska man klara av att hantera och då gäller det att öva, öva, öva, berättar han.

– Vi tränar allt från att kunna packa ryggsäcken rätt till de viktiga sjukvårdsmomenten och strid. Och när man övat färdigt ett scenario ändrar man förutsättningarna och gör om det en gång till, fortsätter Niklas.

För Niklas handlar hösten också om att göra omställningen från den förra befattningen som jägarbefäl till den nya som skarpskytt och bli så bra som det bara är möjligt på det.
– De flesta andra har ju redan genomfört sina befattningsutbildningar under sensommaren när NBG startade, men eftersom jag har varit med i IA 09 fram tills oktober har jag inte riktigt kunnat göra det än, berättar han.

Så bra som möjligt, på så mycket som möjligt

Efter årsskiftet kommer NBG att stå i beredskap men bara för det upphör inte arbetet med att ständigt utvecklas och bli bättre. Målet är att alla ska bli så bra som möjligt, på så mycket som möjligt, men även att vara specialiserad på sitt eget område. Niklas kommer att genomföra NBG och de utlandsmissioner han ställt in sig på, sedan får han se. Officersutbildningen kan vara ett alternativ och ett intresse för att läsa vidare till arméingenjör finns också. Men till att börja med är det soldatyrket som gäller. Där ingen dag är den andra lik och det inte finns något som heter ”en vanlig dag på jobbet”.