Civilmilitär samverkan – CIMIC

I länder där militära förband verkar görs stora insatser när det gäller information och stöd till det civila samhället. Metoden kallas civil-militär samverkan - CIMIC.

Två finska CIMIC-officerare besökte Prästängsskolan i Eksjö för att ge information om NBG. Foto: Jens Ramhöj/Försvarsmakten
Jättebra med information, tyckte Elin, Moa och Emmy.
Jättebra med information, tyckte Elin, Moa och Emmy. Foto: Jens Ramhöj/Försvarsmakten
Jättebra med information, tyckte Elin, Moa och Emmy. Foto: Jens Ramhöj/Försvarsmakten

I Bosnien, Kosovo och Afghanistan besöker militära enheter regelbundet skolor för att informera om vad soldaterna gör där och varna för farliga saker som exempelvis ammunitionseffekter som barnen kan hitta i terrängen. Under den pågående NBG-övningen i Eksjö, fick eleverna på Prästängsskolan under måndagen besök av officerare ur det Finska förbandet som ingår i den Nordiska stridsgruppen.

Besök i skolor - en viktig del i kontakten med allmänheten

Informationen genomfördes av två CIMIC-officerare som pratat med skolans rektor och fått tillstånd att informera elever vid skolan. Under cirka 40 minuter berättade de om den Nordiska stridsgruppen, varför den finns och uppgifter som kan komma att ställas på den. De berättade också om det fingerade land som de militära förbanden spelar att de befinner sig i och eleverna fick leva sig in i hur det kunde kännas för barnen i detta land när kriget påverkat deras familjer och anhöriga.

Många frågor

”Varför har ni inga vapen med er? Varför står det en soldat ute i korridoren under informationen? Vad är det värsta ni upplevt som militär i utlandet? Har ni skjutit på någon?” Eleverna hade många frågor till officerarna.

Jättebra information

Tre av eleverna i den niondeklass som fick vara med om denna ovanliga information, som på samma gång blev en lektion i engelska och samhällskunskap, var Elin, Moa och Emmy.
– Vi tycker det var jättebra att få den här informationen, sa flickorna direkt efter den speciella lektionen. Vi vet ju inte egentligen så mycket om vad ni gör. Man tänker inte så mycket på hur det skulle vara att bo i ett annat land och uppleva det som de gör så därför var det nyttigt.