Beskjutna patrullen åter i normal verksamhet

Den svenska patrull som på måndagskvällen blev beskjuten i området väster om Mazar-e-Sharif har återgått till normal verksamhet. Beskjutningen inträffade i distriktet Chimtal och genomfördes med finkalibriga vapen och raketgevär.

Flygunderstöd i form av attackhelikoptrar och förstärkningar i form av bland annat en finländsk enhet kallades till platsen. Själva stridssituationen varade under cirka två timmar. Helikoptrarna behövde inte göra någon vapeninsats utan lämnade området för att återgå till sin bas.

I det aktuella området besköts även en svensk patrull under en fotpatrull den gångna fredagen. I anslutning till området genomförs just nu ett utvecklingsprojekt som är kopplat till den verksamhet som Provincial Reconstruction Team Mazar-e-Sharif (PRT MeS) genomför. Projektet innebär att en väg i området förbättras och förstärks. I samband med denna strid besköts även personal som arbetar med projektet på plats. Ingen personal skadades under denna beskjutning.