Bergsförmågan utvecklas i Arvidsjaur

Under två veckor i oktober genomfördes riktad utbildning mot kompetensnivån militär bergsspecialist vid Arméns jägarbataljon i Arvidsjaur. Ett tiotal anställda officerare vid bataljonen deltog i utbildningen.

Bergsförmågan - under ständig utveckling vid Arméns jägarbataljon i Arvidsjaur. Foto: Björn Hedlund/Försvarsmakten
Ett av många praktiska moment i utbildningen var firning.
Ett av många praktiska moment i utbildningen var firning. Foto: Björn Hedlund/Försvarsmakten
Ett av många praktiska moment i utbildningen var firning. Foto: Björn Hedlund/Försvarsmakten

Eleverna vid denna utbildning var bland annat ställföreträdande plutonchefer vid jägarplutoner. De kompetensnivåer i militär bergsverksamhet som ska finnas inom jägarbataljonen är militär bergsguide, assisterande militär bergsguide, militär bergsspecialist och militär bergsjägarsoldat. Bergsguider kan också benämnas bergsmästare.

Självförsörjande

I jägarbataljonen ingår en särskild bergsjägarpluton som i sin tur innehåller en grupp med militära bergsguider och fyra bergsjägargrupper. En ställföreträdande plutonchef vid jägarpluton ska ha nivån militär bergsspecialist.
Bataljonen är på väg att bli självförsörjande avseende utbildning på alla dessa kompetensnivåer om några år och utbildningen genomfördes av officerare från militära bergsguidegruppen vid bergsjägarplutonen.

Mycket praktik

Under veckorna genomfördes olika utbildningar kopplat till bergstjänst. Utbildningen som genomfördes är ett av flera utbildningsblock som syftar till att göra eleverna till just bergsspecialister. Målet med den första kursen är att förbereda eleverna för att bland annat klara en examination till firningsinstruktör. Några av de teoretiska och praktiska utbildningarna som ingick var riggning av fasta rep, repbroar, taktisk firning, klippklättring, övergång av strömmande vatten. Även teoretiska lektioner om bland annat farorna med att vistas i bergsmiljö hölls under veckorna.

Anpassat för alla miljöer

– Syftet med den militära bergsutbildning och övning som sker vid jägarbataljonen är att både utveckla och vidmakthålla förbandets förmåga att genomföra operationer i bergsterräng, vilket är ett krav på jägarbataljonen, berättar Urban Edlund, chef Arméns jägarbataljon.

– Bergsförmågan ger oss dessutom den bonuseffekten att vi måste vara lätt och robust utformade som förband. Detta gör att vi kan anpassa oss till i princip vilka miljöer som helst. Utvecklingen har nu pågått i drygt fem år och har kommit långt och den utbildning som genomförts nyligen avser att bredda kompetenserna inom bataljonen, utanför den särskilda bergsjägarplutonen, avslutar Urban Edlund.