Anhöriginformation höjer stridsvärdet

Det är inte bara militär personal på plats som är engagerade i de insatser som Försvarsmakten genomför runt om i världen. Engagemanget omfattar också de anhöriga som bidrar med föräldrar, barn, partners eller andra familjemedlemmar. Nu ska dessas möjlighet att få svar på frågeställningar och hantera egna funderingar och eventuell oro förbättras.

Marie Nygren Andersson och Martin Bergstrand vid FMKE går igenom det nya informationsmaterialet. Foto: Rick Forsling/Försvarsmakten
Försvarsmakten har tagit fram ett nytt koncept för anhöriginformation som ska underlätta för de anhöriga före, under och efter en insats.
Försvarsmakten har tagit fram ett nytt koncept för anhöriginformation som ska underlätta för de anhöriga före, under och efter en insats. Foto: Rick Forsling/Försvarsmakten
Försvarsmakten har tagit fram ett nytt koncept för anhöriginformation som ska underlätta för de anhöriga före, under och efter en insats. Foto: Rick Forsling/Försvarsmakten

– För Försvarsmakten handlar det bland annat om att som arbetsgivare tydliggöra det ansvar den anställde har gentemot sina anhöriga och skapa en tydlig kontaktyta mellan de anhöriga och oss. Det innebär att vi på sikt kommer att nå ett högre stridsvärde i de förband som verkar utomlands, säger kapen Marie Nygren Andersson som varit med och arbetat med delar av det nya anhörigstödet.

Det senare kommer sig av det faktum att det inte bara är de där hemma som oroar sig för den som är i insats. Oron kan vara minst lika stor hos den personal som tjänstgör utomlands för hur det går för de anhöriga medan de är borta, konstatera Marie Nygren Andersson. Hon arbetar vid Försvarsmaktens Enhet för Konceptutveckling, FMKE, som finns vid Ledningsregementet.
Det arbete som gjorts vid FMKE är en del av den utveckling som skett när det gäller anhörigkontakt och anhöriginformation. Uppdraget kommer från Försvarsmaktens insatsstab och fokus vid FMKE har legat på den information som ges till de anhöriga.  Förutom ett utvecklat system med regelbundna informationsträffar för de anhöriga kan Marie Nygren Andersson nu presentera flera produkter som ska underlätta för de anhöriga både före, under och efter en insats.
– Det handlar bland annat om ett antal foldrar och broschyrer, berättar hon.

En av dem är ”Försvarsmaktens guide för anhöriga”. Den liksom huvuddelen av det övriga materialet finns dels som trycksak, dels digitalt på Försvarsmaktens webbplats för anhörig. I det nya konceptet ingår förutom generell information som berör de flesta även mer specifikt inriktad sådan. En utpekad målgrupp är de barn i olika åldrar som har föräldrar i internationell tjänst.
– För dem har vi bland annat översatt en ”aktivitetsbok” för barn från en dansk förlaga, berättar Marie Nygren Andersson.

I boken kan barnen, ensamma och tillsammans med föräldrarna, arbeta med olika perspektiv på det internationella uppdraget. En speciell folder med råd till föräldrarna om hur barnens frågor och funderingar ska hanteras ingår också i materialet.
– När det gäller arbetet med information riktat till eller om barn kopplat till internationell tjänstgöring har vi haft ett samarbete med Rädda barnen, berättar Marie Nygren Andersson.

Hon planerar också ett ta fram ett informationsblad om olika reaktioner och behov hos barnen som föräldrarna lätt kan skriva ut och ge till barnen lärare eller förskolelärare för att dessa ska kunna få en förståelse för situationen. En annan specialinsats riktas mot parrelationer. Det handlar om material som visar på hur ett par kan förebereda sig för att underlätta en längre separation under en insats.
– För par som står inför en sådan situation finns idag också en gemensam kurs, så kallad PREP-kurs, som ges i regi av Soldathemsförbundet, säger Marie Nygren Andersson

Soldathemsförbundet och den ideella anhörigorganisationen Invidzonen har tillsammans med de försvarsmaktsrelaterade fackförbunden ingått i en referensgrupp under arbetet. Utöver det material som tagits fram vid FMKE ingår bland annat en central anhörigansvarig och införande av lokala anhörigansvariga i den centrala satsningen.