Amfibieförband övar i Vänern och Vättern

Det lyftes nog på ett och annat ögonbryn från förbipasserande när de helt nyligen såg något stort grått som nästan täckte hela Göta kanals bredd.

HMS Munter fyller nästan hela kanalbredden. Foto: Torbjörn Olsen/Försvarsmakten
Förbipasserande följde slussningen med stort intresse.
Förbipasserande följde slussningen med stort intresse. Foto: Torbjörn Olsen/Försvarsmakten
Förbipasserande följde slussningen med stort intresse. Foto: Torbjörn Olsen/Försvarsmakten

Det var bevakningsbåtar ur amfibieregementet som slussades genom kanalen. Bevakningsbåtkompaniet genomförde plutonsövning i Värnen och Vättern i början på oktober. Våra stora sjöar med omnejd kan tyckas vara en märklig plats för Amfibieregementet att öva på, men man ska kunna verka i alla möjliga omgivningar och därför behöver man öva på olika platser.

Sjömännen som utbildar sig på bevakningsbåtkompaniet började sin utbildning i januari i år och avslutar den i början på december. Utöver den fortsatta utbildningen under övningen har tyngdpunkten varit att drilla besättningarna i deras befattningar. Det har varit allt ifrån sjömanskap till undervattensstrid.

Strid på och under ytan

Bevakningsbåtkompaniet är en del av Amfibieregementet men finns i Göteborg. Kompaniets huvudsakliga uppgifter är strid på och under ytan, sjötrafikkontroll och hamnsäkerhet.

Besättningarna övade bland annat operatörsträning med sonarsystemen för att söka mål under ytan som skulle identifieras och bekämpas. Man övade också signalering både via radio och optiskt, det vill säga morsesignalering. Ibland beordras radiotystnad, men uppgifter måste ändå lösas, därför är det extremt viktigt att kunna morsesignalering.

Man gjorde sjötrafikkontroller i ett område som man övervakade optiskt och med radar. Om man upptäckte ett mål skulle man identifiera det så att det inte var egna enheter i området. När identifieringen var klar skulle besättningarna vidta åtgärder.

Kunskaperna och erfarenheten som besättningarna får vid övningar kommer till användning i den skarpa verksamheten. Till exempel var kontroll av fartyg och båtar var en av uppgifterna i den sjötrafikkontroll som genomfördes i Adenviken utanför Sudans kust. Där hade bevakningsbåtkompaniet personal i bordningsstyrkan.

Under övningen besökte bevakningsbåtkompaniet bland annat Motala, Jönköping, Gränna, Karlsborg och Karlstad.