Viktigt steg i Gripen-samarbetet med Thailand

40 thailändska flygtekniker, fyra thailändska piloter och fem thailändska flygstridsledare får just nu sin utbildning i den svenska Försvarsmakten, eftersom Thailand köpt sex Gripenplan. Och att utbildningen sker med hög kvalitet kunde en delegation med fem thailändska flygvapengeneraler konstatera vid ett besök vid Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) och Skaraborgs flygflottilj (F7) där utbildningen äger rum.

Brigadgeneral Arne Hedén från Försvarets Materielverk i diskussion med Air Marshal, Permkiat Lavanamal (trestjärning general) från Royal Thai Air Force. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
I det toppmoderna motorprovhuset på Försvarsmaktens tekniska skola gör man alla tester efter exempelvis ett motorbyte.
I det toppmoderna motorprovhuset på Försvarsmaktens tekniska skola gör man alla tester efter exempelvis ett motorbyte. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
Air Marshal, Permkiat Lavanamal (trestjärning general) från Royal Thai Air Force var mycket nöjd efter besöket på Försvarsmaktens tekniska skola.
Air Marshal, Permkiat Lavanamal (trestjärning general) från Royal Thai Air Force var mycket nöjd efter besöket på Försvarsmaktens tekniska skola. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
Mötet med de egna eleverna är en viktig del av besöket för den thailändska delegationen.
Mötet med de egna eleverna är en viktig del av besöket för den thailändska delegationen. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
I det toppmoderna motorprovhuset på Försvarsmaktens tekniska skola gör man alla tester efter exempelvis ett motorbyte. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
Air Marshal, Permkiat Lavanamal (trestjärning general) från Royal Thai Air Force var mycket nöjd efter besöket på Försvarsmaktens tekniska skola. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
Mötet med de egna eleverna är en viktig del av besöket för den thailändska delegationen. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten

I motorprovhuset på FMTS vrålar det när motorn körs upp på maximala varvtalet för att prestandan ska testas. De fem generalerna och deras delegation sträcker på halsarna för att se det starka ljusskenet från efterbrännkammaren genom kontrollrummets glasruta. Det är en av deras elever, en blivande Gripentekniker, som leder motorkörningen och frågar genom sitt headset:
– The time for ignition?
– 5 seconds, svarar hans kollega som sitter i planet och sköter reglagen.
Ulf Franzén som är lärare på JAS 39-sektionen på FMTS följer noggrant vad hans elever gör.
– Det är duktiga elever vi har, säger han berömmande.
Kursen är till för blivande körledare på motorn i Gripen, och eleverna som går den gick sin typkurs (grundläggande Gripen-kurs) på FMTS i våras. Nu har de praktik (On Job Training) på F7 eller F 17, men kommer då och då tillbaka till FMTS för olika fördjupningskurser.

Möter egna elever

I ett klassrum i en annan byggnad sitter de 20 flygtekniker som börjat sin grundkurs för Gripen-tekniker efter sommaren, och fortfarande är på en grundläggande nivå. Mötet med de egna eleverna är en viktig del av besöket för den thailändska delegationen. De är i Sverige för att kontrollera att den svenska utbildningen lever upp till avtalet mellan Sverige och Thailand.
– Det är ett väldigt, väldigt viktigt besök i den långsiktiga relationen med Thailand, säger brigadgeneral Arne Hedén från Försvarets Materielverk (FMV) som är värd för besöket. De vill veta att vi verkligen levererar det vi åtagit oss.
I tidigare exportaffärer med Gripen, till Tjeckien, Ungern och Sydafrika, har F7 och FMTS också varit med som leverantörer av utbildning till både piloter och tekniker. Denna gången är de kulturella skillnaderna större, men utbildningen sker precis som för alla nationer, även Sverige, helt på engelska.
– Det är en sak att under lugna förhållanden prata engelska i en ordersal, men en helt annan när man flyger och utsätts för stress. Men det har fungerat bra tack vare thailändarnas höga ambition och förkunskaper, säger överstelöjtnant Robert Persson, flygchef på F7.

Bra intryck av Sverige

– De är nöjda, säger Arne Hedén, och de upplever att vi gör ett professionellt jobb. Och det är också viktigt att deras elever har ett bra intryck av Sverige med sig tillbaka.
För lärarna på FMTS (och F7) har exporten av Gripen inneburit nya möjligheter att tjänstgöra internationellt, till exempel i support team som stödjer införandet på plats i exportländerna.
– För en flygtekniker är det ju en fantastisk möjlighet att kunna åka och jobba i Thailand eller Tjeckien, säger Arne Hedén, som själv också är mycket nöjd med de utbildningar han nu besöker tillsammans med sina thailändska gäster:
– Vi på FMV är väldigt stolta över att ha en så professionell skola som FMTS – vi har ju använt skolans personal både i förhandlingsarbete och i support team. Och samma sak gäller F7, säger Arne Hedén.